Uutblinker (kollum in t Journaaltje, et passenielsblad van de gemiente West-Stellingwarf van juni 2016)

Een schoffien leden hek de burgemeester en zien sikteresse op een middag op vesite had. Ze brochten me een prachtig boeket bloemen vanwege de Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden, die k veur mien laeste roman Een vrouw van ivoor kregen hadde. Zoen gemientelike bloemehulde is mooi en het me slimme goed daon. En now wik vanzels niet al te graoperig overkommen, mar doe ze weer vot weren, vreug ik me toch of: Zol dr niet nog meer in et vat zitten kunnen?
Ik verbaoze me dr wel es over waoromme ak veur bepaolde dingen nooit vraogd wor. Mis ik de goeie kontakten? Zit ik as schriever bij de verkeerde uutgever? Ik hebbe gien idee, mar ik vale bij sommige gebeurtenissen tot now toe altied buten de boot.
Zo now en dan orgeniseren oonze keuning en keuninginne een uutblinkerslunch. Dan meugen meensken, die wat biezunders presteerd hebben, bij heur kommen te eten en dan wodt dr gezellig wat praot. Now ja, en ik viene mezels dus best wel een uutblinker. Nee, ik bin niet onbescheiden! Ik wete bliksems goed dak de 5 kilemeter nooit in 6.03.32 rieden zal zoas oonze Sven. En ik zal de Cassina-Kovacs-Kolman-kombinaosie an de rekstok nooit tot een goed aende brengen kunnen zoas oonze Epke dat wel kan. Mar ik hebbe die mooie Streektaelpries laestdaegs wel mooi even veur de twiede keer wunnen en een posien leden hek veur de 3.000-ste keer optreden. Ik geef et je te doen! Aj dan gien uutblinker binnen week et ok niet meer.
Goed, ik bin misschien een regionaole uutblinker, mar wl een uutblinker! En dan toch nooit een invitaosie veur zoen keuninklik etentien Hadde mien uutgever me niet al lange es, uterst diskreet, naor veuren schoeven moeten? Kan de gemiente niet es aachter zoks an? Ze hoeven echt niet te daenken dak me as boerejoongien uut Nijhooltpae daor niet redden kan tiedens zoen lunch. Ik verdrege allienig gien kruderig eten. Daor raeken de daarms me van overstuur. As ze daor wat rekenschop mit holen willen, zol dat hiel mooi wezen!
Ik wete trouwens wel zeker dak et mit oonze keuning goed praotende holen kunnen zol. Hij zol me vermoedelik vertellen dat hij de Stellingwarven wel kent en dat hij de verhaelen over oonze streek ok uut de femilie overleverd kregen het. Dat zien grootmoeder Juliana hier nog fietst het mit burgemeester Boelens en dat ze, mit et haandtassien onder de snelbienders, over de fietspatties goesd het! En dan zol de keuning me ankieken en zeggen dat hij zoks ok wel es willen zol. Mar dat zak him dan, tussen twie happies kervelsop deur, tot mien grote spiet ontraoden moeten. Majesteit, zak dan zeggen, de fietspatties zitten al tieden vol gatten en koelen. Dat ajt aachteraende niet bont, blauw, rauw en ontveld kriegen willen, moej niet bij oons kommen te fietsen!
Now ja, nao disse kollum zullen alle kaansen op die uutblinkerslunch wel veurgoed verkeken wezen.