Johan Veenstra wint Rink van der Veldepries 2020

Johan Veenstra het de Rink van der Veldepries 2020 wunnen veur zien roman Vroeger is veurgoed veurbi男. Veur de eerste keer wodde een boek bekroond dat in et Stellingwarfs schreven is. Om veur een nommenaosie in anmarking te kommen veur de twiejaorlikse Rink van der Veldepries, moet een boek schreven wezen in et Fries of ien van de streektaelen in Frieslaand. Et moet ansluten bi男 et wark van Rink van der Velde en een bried lezerspebliek anspreken. Johan Veenstra wodde in 2016 nommeneerd veur de roman Een vrouw van ivoor. De pries gong doe naor de Liwwadder Anne Feddema. De jury beston disse keer uut Joukje Aardema, Nynke Andringa en Koos Tiemersma. De gemiente Smallingerlaand geft de winner een beeltien van de keunsteners Anne en Roelie Woudwijk. De Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) stelt 2000 euro beschikber. De pries wodt op 28 oktober 2020 uutriekt in De Lawei in Drachten. In verbaand mit de koronakrisis meugen mar een haantienvol meensken disse plechtighied bi男wonen.

Twiede drok Vroeger is veurgoed veurbi男  

In jannewaori 2019 is d池 een twiede drok uutkommen van Johan Veenstra zien zeuvende roman Vroeger is veurgoed veurbi男. De eerste drok van 800 exemplaoren kwam uut op 27 juli 2018 in mfc De Ni男e Stienze in Ni男hooltpae. De twiede drok bedreegt 400 exemplaoren. Et omslag van et boek is van Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. De roman telt 204 bladzieden en de pries blift 14,50.

Vroeger is veurgoed veurbi男  -  de zeuvende roman van Johan Veenstra 

Op vri男dagaovend 27 juli 2018 wodde in mfc De Ni男e Stienze in Ni男hooltpae een kulturele aovend hullen naor anleiding van et uutkommen van de roman Vroeger is veurgoed veurbi男 van Johan Veenstra. Et eerste exemplaor van et boek was veur Sippy Tigchelaar. Johan Veenstra wodde interviewd deur Peter Riksma en Jan Henk de Groot zong lieties in et Grunningers.
Vroeger is veurgoed veurbi男
is een spannende en ontroerende roman. Et boek gaot over Arjen Hogeling die op een dag in 1990 in Twente mit et geweer in de auto stapt en naor zien geboortestreek, de Stellingwarven, ridt om daor zien halfbreur Albert dood te schieten. As et kan mit ien schot.
Et boek is uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in een oplaoge van 800 exemplaoren. Et omslag is maekt deur Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. De roman telt 204 bladzieden en kost 14,50.

Dichtbundel De overkaant van et waeter uutverkocht

Op 21 meie 2018 raekte de dichtbundel De overkaant van et waeter uutverkocht. De bundel wodde op 28 juli 2017 prissenteerd tiedens een literaire aovend in mfc De Ni男e Stienze in Ni男hooltpae. Et eerste exemplaor wodde deur de dichter overhaandigd an de Drentse dichteresse Ria Westerhuis. Et boek verscheen in een oplaoge van 350 exemplaoren. Johan Veenstra zat een maond laank praktisch elke dag tiedens de keunstmannefestaosie Eupen Stal mit zien ni男e bundel in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop om zien bundel an de man te brengen. Dat was een groot sukses. Johan Veenstra verkocht d池 allienig daor zoe地 150 exemplaoren. De overkaant van et waeter was de laeste dichtbundel van Johan Veenstra.

Roman Een vrouw van ivoor uutverkocht

Op 20 meert 2018 raekte de roman Een vrouw van ivoor uutverkocht. De roman wodde op 21 augustus 2015 prissenteerd in mfc De Ni男e Stienze in Ni男hooltpae. Et eerste exemplaor wodde deur de schriever overhaandigd an de Drentse schriefster Marga Kool. De oplaoge was 1.000 exemplaoren. Et boek wodde in 2016 nommeneerd veur de Rink van der Veldepriis. Op 3 april 2016 wodde de roman bekroond mit de Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden in Theater De Winsinghof in Roden.

De overkaant van et waeter de laeste dichtbundel van Johan Veenstra

Tiedens een kulturele aovend in mfc De Ni男e Stienze in Ni男hooltpae verscheen op 28 juli 2017 de laeste dichtbundel van Johan Veenstra. Een bundel mit persoonlike gedichten over zien moeder, onbekende vader, (half)breur en kammeraod. De meensken die zien leven kleur gavven en geven. En netuurlik ok gedichten over himzels en zien drp. De bundel kwam uut in een had kaft en in een ienmaolige oplaoge van 350 exemplaoren. De vormgeving is van Sijtze Veldema/Stilet Vormgeving Dwingel. Bi男 vuuf gedichten uut de bundel hebben verschillende fotografen foto痴 maekt die tiedens de keunstmanefestaosie Eupen Stal in Berkoop te zien binnen in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte. Johan Veenstra zit daor haost elke middag mit zien boeken, verkoopt en signeert ze. De pries van De overkaant van et waeter is mar tien euro.

Johan Veenstra kandidaot veur de Rink van der Veldepries

De Stellingwarver schriever Johan Veenstra is ien van de vuuf kandidaoten veur de Rink van der Veldepries 2016. Veenstra is nommeneerd veur zien roman Een vrouw van ivoor die eind augustus uutgeven wodde door de Stellingwarver Schrieversronte. De aandere vier kandidaoten veur de pries bin Willem Schoorstra (Pier), Mindert Wijnstra (De seefrou), Anne Feddema (De triennen fan Cheetah) en Hylke Tromp (Noah).
De Rink van der Veldepriis wodt sund et jaor 2004 om et jaor uutreikt deur de gemiente Smallingerlaand en de Friese Pers Boekerij. Hi男 bestaot uut een keunstwark van Anne Woudwijk en een bedrag van 1250 euro. De pries is nuumd naor de in 2001 wegraekte Friese schriever en journalist Rink van der Velde. Die zien boeken wodden jaorenlaank geweldig goed verkocht.
De winner wodt op 17 feberwaori 2016 bekendmaekt.

Roman Et geheim van de wiend uutverkocht

Op 21 november 2015 raekte de roman Et geheim van de wiend uutverkocht. De eerste drok van de vuufde roman van Johan Veenstra wodde op vri男dag 28 agustus 2009 prissenteerd in mfc De Ni男e Stienze in Ni男hooltpae. De schriever gaf et eerste exemplaor doe an kesteelheer Gerrie (Gregorius) Halman uut Blesdieke. In 2010 verscheen de twiede drok van et boek. Mit mekeer een oplaoge van 2500 exemplaoren. Johan Veenstra kreeg veur disse roman in 2010 de Streektaelpries 2009 van et Dagblad van et Noorden in de biebeltheek van Emmen.

Johan Veenstra wint Streektaalprijs Dagblad van het Noorden 2015

Johan Veenstra kreeg op 3 april 2016 de streektaelpries van et Dagblad van het Noorden 2015 veur zien roman Een vrouw van ivoor. De pries van 1001 euro wodde uutreikt in Theater de Winsinghhof in Roden. De Drentse zangeresse Martijje kreeg de Streektaelpries in de kattegerie meziek. De jury beston naost veurzitter Eric van Oosterhout uut Jannie Kuipers, Tonko Ufkes, Geesjen Doddema en Egbert Meyers.

Een vrouw van ivoor de zesde roman van Johan Veenstra

Op vri男dagaovend 21 augustus 2015 wodde in mfc De Ni男e Stienze in Ni男hooltpae een kulturele aovend hullen naor anleiding van et uutkommen van de roman Een vrouw van ivoor van Johan Veenstra. Et eerste exemplaor van Een vrouw van ivoor was veur de bekende Drentse schriefster Marga Kool. Et twiede exemplaor was veur Feike Oosterhof, die jaoren in Ivoorkust woond en warkt het en de schriever zodoende helpen kon bi男 et schrieven van de Afrikaanse stokken van de roman. Pieter Jonker interviewde Johan Veenstra en Marga Kool. De Friese zanger Bennie Huisman zong zowel veur as nao et schoft lieties over et waeter en de zee.
Een vrouw van ivoor is et 25ste boek van Johan Veenstra en zien 6de roman.Veur een klein diel is et een vervolg op Veenstra zien autobiografische roman Een brogge van glas. Dat was een roman over de zuuktocht naor een onbekende vader en een halfbreur. Dezelde meensken die in dat boek veurkommen kommen ok in Een vrouw van ivoor veur. Mar et belangriekste diel van et boek gaot over Aichata Guei, een mooie, jonge vrouw uut Ivoorkust Zi男 mos heur laand ontvlochten tiedens de burgeroorlog daor en op een waarme julidag van 2006 komt ze deur de aachterdeure in et huus van Johan Veenstra in Ni男hooltpae. Johan Veenstra volgt heur leven en zien eigen leven tot heur wegen mekaander op die waarme julidag kruzen.
Et is Johan Veenstra opni男 lokt en schrief een boek daj et liefste in iene goeze uutlezen willen! Et boek is uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Et omslag is maekt deur Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. Et boek telt 176 bladzieden en kost 13,50.

Johan Veenstra vertaelde Nijntje in et Stellingwarfs

Burgemeester Gerard van Klaveren van West-Stellingwarf kreeg op donderdagaovend 28 augustus in boekhaandel Read Shop Zwikstra in Wolvege et eerste exemplaor van et in et Stellingwarfs vertaelde Nijntje-boekien Pake en beppe Pluus. Hi男 kreeg et van vertaeler Johan Veenstra. Steven Sterk van uutgeveri男e Bornmeer vertelde over et belang van vertaelen in streektaelen.
Op verzuuk van uutgeveri男e Bornmeer vertaelde Johan Veenstra in de meitied van 2014 et Nijntje-boekien Opa en oma Pluis in et Stellingwarfs. In et Stellingwarfs hiet et now dus Pake en beppe Pluus. Dick Bruna, de schriever van de Nijntje-boekies, is d池 wereldberoemd mit wodden. Nijntje is in een protte taelen vertaeld en ok in verschillende (streek)taelen in Nederlaand: Fries, Grunnings, Drents, Twents, Aachterhoeks, Zeeuws en Mestrichts. En now kun de Stellingwarver oolden/grootoolden heur kiender/kleinkiender dus ok in et Stellingwarfs uut Nijntje veurlezen. Ankem jaor wodt trouwens et Dick Bruna-jaor. Et is dan percies 60 jaor leden dat et eerste Nijntje boekien uutkwam. Bruna het nog niet zolange leden weten laoten dat hi男 vanwege zien leeftied stopt mit de schrieveri男e.
In dit in et Stellingwarfs vertaelde boekien gaot Nijntje op vesite bi男 zien pake en beppe. Hi男 krigt een autoped en lekkere botterkoekies. En hi男 leert van beppe hoe aj breiden moeten. Een kostelik boekien mit mooie tekenings.
Et boekien Pake en beppe Pluus is uutgeven in een had omslag en et kost mar 6 euro! Et is te koop bi男 de boekhaandel, bol.com, Bornmeer nl en de Stellingwarver Schrieversronte. ISBN 978-90-5615-329-8.

Twiede drok Mit et waeter veur de dokter

Vlak veurdat de Stellingwarver sutelaktie 2014 uut aende zet, is de twiede drok uutkommen van Johan Veenstra zien laeste verhaelebundel Mit et waeter veur de dokter. De eerste drok verscheen in jannewaori 2012 en hadde een oplaoge van 1500 exemplaoren. De twiede drok het een oplaoge van 750 exemplaoren. Et is best wel biezunder dat d池 in disse tied nog een twiede drok van et boek verschient. De verkope van boeken keldert overal ommeraek. De room is van de melk De eerste drok van Mit et waeter veur de dokter wodde drokt bi男 Banda in Et Vene. Disse twiede drok is verzorgd deur Printbase bv in Suntjehannesge. Dat betekent dat et boek in Tsjechi drokt is. Et zicht d池 trouwens krek zo mooi uut! Omdat de Stellingwarver Schrieversronte de hieltied minder subsidie krigt is et niet meer te betaelen om boeken in Nederlaand drokken te laoten en dus wodt d池 uutweken naor lanen daor et vule goedkoper daon wodden kan. Et is aenlik droevig dat et zo moet. Mar ja Et mooie omslag van et boek is van Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. In Mit et waeter veur de dokter staon veertig verhaelen. Meerst humoristisch, mar d池 staon ok wel wat serieuzere verhaelen in. Et boek telt 128 bladzieden, kost mar 12,50 euro, en is now overal weer te kriegen.

Een brogge van glas uutverkocht

De Stellingwarver versie van de autobiografische roman Een brogge van glas van Johan Veenstra is uutverkocht. Et boek is allienig nog in een peer boekwinkels te koop. De roman verscheen in 2006. D池 kwammen mit mekeer vier drokken van uut mit een tetaole oplaoge van 4500 exemplaoren. Et boek was een groot sukses en de schriever kreeg deur de jaoren henne een protte ontroerende reakties. Et boek zal now niet nog een keer herdrokt wodden. De Friese vertaeling In br麋e fan gl黌 die vleden jaor bi男 uutgeveri男e Bornmeer uutkwam en et luusterboek in et Stellingwarfs bin nog wel volop te kriegen en ok via dit webstee te bestellen.

Stellingwarf-Trofee veur Johan Veenstra

Op 19 meie 2010 het Johan Veenstra tiedens de jaorvergeerdering van de Stellingwarver Schrieversronte de aldereerste Stellingwarf-Trofee kregen veur al et wark dat hi男 deur de jaoren henne veur et Stellingwarfs uut de wege zet het. Nao de herdrok van zien laeste roman Et geheim van de wiend dee blieken dat de tetaole oplaoge van Veenstra zien boeken now meer as 50.000 exemplaoren is. Een respektaobel antal veur zoe地 klein taelgebied! De Stellingwarf-Trofee is een keramisch keunstwark mit de kop van een griffioen dat maekt is deur keramist Peter Hiemstra uut Berkoop. De Trofee zal mar hiel of en toe deur de Stellingwarver Schrieversronte an iene uutreikt wodden.

Johan Veenstra: meer as 50.000 boeken!

Op 22 april 2010 is d池 een twiede drok verschenen van Johan Veenstra zien laeste roman Et geheim van de wiend. Op 6 meert kreeg Veenstra in Emmen de Streektaelpries 2009 van et Dagblad van het Noorden veur dat boek. Nao et winnen van de pries bin d池 van alle kaanten nogal wat extra boeken bi男 de Stellingwarver Schrieversronte besteld, dat zodoende het de uutgever besleuten dat de roman rap herdrokt wodden mos. De twiede drok is duzend exemplaoren groot. In elke goeie boekhaandel is et boek now weer te bezetten.
Mit disse herdrok het de Stellingwarver schriever uut Ni男hooltpae een magische greens berikt. De totaole oplaoge van zien boeken is now krek over de 50.000 exemplaoren hennekommen. Veur een klein taelgebied as et Stellingwarfs is dat een unieke prestaosie.
Veenstra is nog lange niet van doel en hool mit de schrieveri男e op. Hi男 warkt op et ogenblik an een ni男e bundel mit humoristische verhaelen en wil van 稚 jaor eins ok uut aende zetten mit et schrieven van een ni男e roman.

Johan Veenstra wint streektaalprijs Dagblad van het Noorden

Johan Veenstra het veur zien roman Et geheim van de wiend de streektaalprijs 2009 van et Dagblad van het Noorden wunnen. Mit vier aandere boeken van Drentse en Grunninger schrievers/dichters was hi男 in de kattegerie pozie en proza veur de pries nommeneerd. De Drentse zanger Danil Lohues wun de pries in de kattegerie cd/dvd veur zien cd Allennig III. De priezen wodden op 6 meert uutreikt tiedens et grote streektaalfestival !Reur! in de biebeltheek van Emmen. Van de eerste drok van de roman bin nog mar een zeuventig exemplaoren over, dat et ligt in de bedoeling dat de Stellingwarver Schrieversronte over niet al te lange tied mit een twiede drok van et boek kommen zal.

Johan Veenstra nomineerd veur streektaalprijs Dagblad van het Noorden

Johan Veenstra zien laeste roman Et geheim van de wiend is nomineerd veur de streektaalprijs van et Dagblad van het Noorden. Mit vuuf aandere Nedersaksische schrievers is hi男 op 弾 kotte lieste (shortlist) terechtekommen. Tegere mit Peter Hiemstra overkwam Veenstra dat indertied ok mit heur boek Longerlaand. Op et streektaelfestival Reur op 6 meert in Emmen wodt bekendmaekt wie de pries wunnen het. De nomineerde schrievers in de rebriek proza & pozie bin:

Minnezinne. Drentse erotische gedichten Delia Bremer & Ria Westerhuis
Op e tast
Tonko Ufkes
Zo is t nait goan/Zo is het niet gegaan
Jan Glas
Bliedschop veur t bezeren
Henk Puister
Et geheim van de wiend
Johan Veenstra

Ni男e gedichten van Johan Veenstra

D池 weren al lange gien gedichten van Johan Veenstra meer in boekvorm te koop. Et laeste boek mit gedichten Longerlaand was al lange uutverkocht. Mar now is et boek Laandschop d池. Et is uutgeven deur de ni男e stichting Prop in Berkoop in et kader van Stellingwarf 700. Acht keunsteners hebben heur inspireren laoten deur et mooie laandschop van de Stellingwarven en dat verbeeld in een hiele riegel keunstwarken: schilderi男en, beelden, pentekenings, broonspanelen Alles is op et ogenblik te zien op een tentoonstelling in Keunstruumte Hiemstra an de Oosterwoldseweg 17 in Berkoop. De tentoonstelling lopt van 21 november t/m 27 december en is eupend op vri男dag-, zaoterdag- en zundagmiddag van 13.00 tot 17.00 ure. En d池 is dus ok een prachtig boek van uutgeven mit ofbeeldings van al die keunstwarken en acht ni男e gedichten van Johan Veenstra. Omdat d池 rejaol subsidie veur et projekt Laandschop beschikber was kost et boek mar een tientien. Dat is te geef veur zoe地 prachtig uutvoerd boek! De acht keunsteners die an et projekt mitwarkt hebben bin Guus Hellegers en Sigrid Hamelink (West-Stellingwarf), Peter Hiemstra en Christiaan Kuitwaard (Oost-Stellingwarf) Rudi Lanjouw en Siemen Dijkstra (Drenthe) en Marian Hulshof en Jan Snijder (Frieslaand).

Et geheim van de wiend de vuufde roman van Johan Veenstra!

Op 28 augustus 2009 is tiedens een kulturele aovend in et MFC De Ni男e Stienze in Ni男hooltpae de historische streekroman Et geheim van de wiend verschenen. Et is Johan Veenstra zien 22ste boek en zien vuufde roman. Veenstra vertelt in dit boek et levensverhael van Anna Mulder, een maegien uut de Stellingwarven dat in et veurjaor van 1922 tot over heur oren verliefd wodt op Jan Bouw, een mooie, jonge iekschelder van de Veluwe. Et verhael begint in de hiete zoemer van 2006 as Anna honderd jaor wodt en weerommekikt op heur leven. Ze beleeft in heur gedaachten alles opni男: heur liefde veur Jan en et leven mit Dieks, een man uut Twente, daor ze laeter mit in de kunde komt. Eerst an et aende van et boek wodt de lezer geweer wat et grote geheim is dat Anna heur hiele leven mit heur mitneumen het Een roman om in iene goeze uut te lezen! Et boek is uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte, telt 160 bladzieden, en kost 12,50 euro. Et omslag is van Sijtze Veldema. Op et omslag staot et schilderi男e Blesdieker Heide van de Stellingwarver schilder Rinny Siemonsma.

In br麋e fan gl黌 is d池!


Bi男 uutgeveri男e Bornmeer op 弾 Gediek is oflopen woensdag In br麋e fan gl黌 uutkommen. Et is de deur Folkert de Jong maekte vertaeling van Johan Veenstra zien autobiografische suksesroman Een brogge van glas, die in 2006 verscheen bi男 de Stellingwarver Schrieversronte. De Friese vertaeling is wat dikker as de Stellingwarver versie. Et boek telt 176 bladzieden. Johan Veenstra het in et biezunder veur disse Friese uutgifte een Naowoord/Neiwurd schreven. Hoe is et veerdergaon waor et boek ophul en wat veur reakties het de schriever indertied zoal kregen nao et verschienen van de roman? Op die vraogen gaot Veenstra in zien Naowoord in. Van In br麋e fan gl黌 bin duzend exemplaoren drokt. Et boek kost 17,50 euro. Et is via on-line bestellen op dit webstee en in alle goeie boekwinkels hier-bi男-omme te kriegen.

Friese vertaeling van Een brogge van glas

Uutgeveri男e Bornmeer het de volgende Friestaelige passetiedinge uutgeven.

Best-seller fan Johan Veenstra yn it Frysk

Een brogge van glas fan de Stellingwerver skriuwer Johan Veenstra wurdt yn it Frysk oerset. De Fryske ferzje sil begjin septimber by Utjouwerij Bornmeer ferskine. Spesjaal foar dizze edysje hat Johan Veenstra in neiwurd skreaun d靡稚 er yn fertelt hoe稚 it him nei it ferskinen fan it boek yn 2006 fergien is en watfoar reaksjes hy krige.

Yn de autobiografyske roman Een brogge van glas beskriuwt Johan Veenstra hoe稚 er nei de dea fan syn mem te witten komt wa稚 syn heit wie. Hy krijt dan ek te hearren dat er noch in healbroer hie. Neist de syktocht fan de soan nei syn heit, is de leafde yn al har ferskiningsfoarmen in belangryk tema yn it boek: de leafde fan mem en soan, de geheime, homoseksuele leafde fan de skriuwer foar in troude man, en de leafde foar it l穗skip en de natuer.

Fan de Stellingwerfer edysje binne hast 4000 eksimplaren ferkocht. It boek wurdt oerset troch Folkert de Jong.

Een brogge van glas as luusterboek

Johan Veenstra zien roman Een brogge van glas is now ok as luusterboek te kriegen. Audiofrysk geft mit subsidie van de perveensie Frieslaand een hiele riegel Friestaelige boeken uut as luusterboek en now dus ok een Stellingwarfstaelig boek. Et boek, dat deur de schriever zels veurlezen wodt, staot op vier cd痴 die in een mooie kassette zitten. Mit mekeer kost et 15 euro. Van de pepieren versie van Een brogge van glas bin al meer as vierduzend exemplaoren verkocht. Van de vierde drok bin nog een kleine driehonderd boeken over. Et is niet de bedoeling dat et boek nog een keer herdrokt wodden zal.

Naachs goelen de honnen uutverkocht


De dadde drok van Johan Veenstra zien twiede roman Naachs goelen de honnen is uutverkocht. Et boek verscheen in 1984 en wodde in de loop van de jaoren twie keer herdrokt. Mit mekeer bin d池 now 2000 exemplaoren van de roman verkocht. In 1984 kreeg Johan Veenstra d池 de H.J. Bergveldpries veur, de hoogste literaire onderscheiding die een Stellingwarver schriever kriegen kan. Naachs goelen de honnen wodt niet nog een keer herdrokt. Op 28 augustus 2009 komt in et MFC De ni男e stienze in Ni男hooltpae Johan Veenstra zien vuufde roman Et geheim van de wiend uut.

Een vlinder van zulver uutverkocht

De dadde drok van Johan Veenstra zien eerste roman Een vlinder van zulver is uutverkocht. Et boek verscheen in 1981 en wodde in de loop van de jaoren twie keer herdrokt. Mit mekeer bin d池 now 2000 exemplaoren van de roman verkocht. In 1991 kreeg Johan Veenstra d池 de H.J. Bergveldpries veur, de hoogste literaire onderscheiding die een Stellingwarver schriever kriegen kan. Een vlinder van zulver wodt niet nog een keer herdrokt.

Johan Veenstra vertelt veur 2500ste keer


Schriever en verteller Johan Veenstra vertelt op vri男dag 17 oktober 2008 veur de 2500ste keer argens uut eigen wark. Dat is veur de bewoners van de Kempenaersstaote in Et Vene. Veenstra begon in de haast van 1971 mit zien schrieveri男e in et Stellingwarfs. Krap een jaor laeter vertelde hi男 veur de eerste keer uut eigen wark op 弾 brulloft van Karst en Saakje Berkenbosch in et drpshuus op Der Izzerd. De wekelikse stiekelstokkies veur Omroep Frieslaand hebben zien optredens indertied geweldig anvieterd. De Stellingwarver schriever het een grote bekendhied kregen deur zien radiovertellegies en wodt sund die tied overal vraogd om veur alderhaande verienings kommen te vertellen. Hi男 reist zodoende mit zien verhaelen deur et hiele noordoosten van et laand, van Twente tot de Wadden. Deur de jaoren henne het hi男 in et schoft van zien optredens veur een kleine honderdvuuftigduzend euro an eigen boeken en cd痴 verkocht veur zien uutgever de Stellingwarver Schrieversronte. De grote klapper van de laeste jaoren is zien autobiografische roman Een brogge van glas. Et is half en half de bedoeling dat d池 toekem jaor, vlak veur de sutelaktie, een ni男e roman van Veenstra uutkommen zal. Op 弾 vraoge as hi男 nao die 2500ste keer gewoon deurgaot mit vertellen zegt hi男: 岨olange a談 et platte van de voeten onderhole en ze me vraogen blieven, blief ik mit genoegen et pad uutgaon, want et is meraokels mooi wark.

Dadde drok De wereld is gek

Van Johan Veenstra zien verhaelebundel De wereld is gek is op 10 jannewaori de dadde drok uutkommen. De eerste drok wodde op 27 augustus 2004 prissenteerd in De Zon in Oosterwoolde. Omdat et boek nog altied goed verkocht wodt, wodde eind veurig jaor deur de Stellingwarver Schrieversronte tot een dadde drok besleuten. De tetaole oplaoge van De wereld is gek komt now op 3750 exemplaoren. Et is niet te verwaachten dat et boek hiernao nog een herdrok beleven zal. Johan Veenstra warkt an een ni男e verhaelebundel, mar et is zien bedoeling en kom eerst nog mit een ni男e roman.

Vierde drok Een brogge van glas

Veurdat begin september de jaorlikse sutelaktie uut aende zet, komt de Stichting Stellingwarver Schrieversronte mit de vierde drok van de autobiografische roman Een brogge van glas van Johan Veenstra. Mit disse drok komt de tetaole oplaoge now op 4500 exemplaoren. De roman is zodoende ien van de best verkochte boeken van de Stellingwarver schriever. Et boek verscheen vleden jaor op 1 september en beleefde drie drokken kot nao mekaander. Behalven dat et boek doe een topper in de Stellingwarver sutelaktie was, was et ok ien van de best verkochte boeken in de Friese sutelaktie. Omdat de dadde drok zo goed as uutverkocht is en d池 altied nog een boel vraoge naor de roman is, wodde deur de uutgever tot een vierde drok besleuten. Een brogge van glas is een indrokwekkende en ontroerende roman. In et boek vertelt Johan Veenstra dat hi男 pas nao et wegraeken van zien moeder in 1996 ontdekte wie zien vader was en dat hi男 een halfbreur hadde. Et boek maekte op een protte lezers grote indrok. Veenstra kreeg en krigt nog altied een protte reakties op et boek. Veurig jaor om de kastdaegen henne las de schriever et boek veur op Omroep Frieslaand.

Longerlaand uutverkocht


Et beelde-/gedichteboek Longerlaand van Peter Hiemstra en Johan Veenstra is in een maond tied uutverkocht raekt bi男 de uutgever. Et boek kan zodoende niet verkocht wodden in de jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte die in september hullen wodt. Van et boek wodden op 弾 Eupen Stal in Berkoop mar liefst 620 exemplaoren verkocht an keunstliefhebbers uut et hiele laand. Et boek is nog wel te koop in verschillende boekwinkels in de Stellingwarven en Frieslaand.

Longerlaand een biezunder boek van Peter Hiemstra en Johan Veenstra

Op vri男dag 13 juli verschient et beelde-/gedichteboek Longerlaand van keramist Peter Hiemstra en dichter/schriever Johan Veenstra. Et wodt een prachtig uutvoerd en uniek boek. Longerlaand betekent laand van verlangst. Meer as vuuf jaor bin Peter en Johan doende west mit dit projekt. Van twintig plakkies in de Stellingwarven daor as zi男 beidend op wat veur meniere dan ok wat mit hebben, het Peter een beeld maekt en Johan een gedicht of een serie gedichten. De plakkies liggen deur de hiele Stellingwarven henne: van de oolde zeediek tussen Sliekenborg en Schoterziel tot de Kaele Dunen en de Oosterse Es bi男 Appelsche. De keramist en de dichter hebben gien realistische weergaove van de twintig plakkies maekt. Et bin uterings van heur gevuul wodden. Een gevuul bi男 een plak. Herinnering of warkelikhied. Vroeger of now. Een persoonlike vertaeling in beeld en pozie. De ni男e gedichten van Johan Veenstra bin hiele persoonlike gedichten wodden die over twie kammeraoden gaon, zien moeder en ien gedicht gaot over zien 双nbekende vader. Mar uutgaankspunt bi男 elk gedicht is altied ien van die mooie plakkies in de Stellingwarven. In et boek zit een kaorte van de Stellingwarven daor de plakkies op weeromme te vienen binnen. Mit et boek kuj die plakkies dus bi男langes gaon.
Et boek is prachtig en hiel luxe, in een had kaft en mit prachtig pepier, vormgeven deur Gert Jan Slagter uut Grunningen. De kleurefoto痴 van Peter zien beelden bin van Erik en Petra Hesmerg uut Sneek. Sijtze Veldema uut Dwingel het schitterende zwat-wit foto痴 maekt van de twintig plakken. Onder elke foto staot een beschrieving van et desbetreffende plak.
Een protte subsidiegevers hebben rejaol centen geven veur dit boek. Daoromme kost et mar vuuftien euro. Mar d池 komt mar een ienmaolige uutgifte van duzend exemplaoren. Et boek wodt niet herdrokt. Op is op.
In et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop is in et kader van de keunst- en kiekroute Eupen Stal een tentoonstelling van de beelden en de gedichten. De Eupen Stal begint op 14 juli en eindigt op 12 augustus en is daegeliks eupen van 13.00 tot 18.00 ure. Et boek is daor ok te koop. De beelden trouwens ok!

Een brogge van glas op 弾 radio

Johan Veenstra lest zien suksesroman Een brogge van glas binnenkot veur op 弾 radio. Et veurlezen van et boek wodt op drie aovens uutzunnen: op 25, 26 en 27 december. Et begint elke aovend om 7 ure op Omroep Frieslaand en et zal iedere keer ongeveer aanderhalf ure duren. Veenstra het de laeste weken vuuf keer naor de studio in Liwwadden west om alles op te nemen. Et is veur de eerste keer dat zoks deur Omroep Frieslaand daon wodt. De VPRO het et in et verleden daon mit de roman De Avonden van Gerard Reve. Op radio en tillevisie wo地 reklamespotties uutzunnen om andacht an dit projekt te geven. Van et boek bin al meer as drieduzend exemplaoren verkocht! Johan Veenstra is op vri男dag 22 december, middags tussen 4 en 5 ure, bi男 Karen Bies op Omroep Frieslaand-radio te gaaste in et kultuurpergramme De koperen tn. In et decembernommer van De Moanne komt een interview mit de schriever van Christine Magour over et sukses van Een brogge van glas en wat et boek mit himzels en aanderen daon het.

Een meenske is gien eerpel uutverkocht

De verhaelebundel Een meenske is gien eerpel is uutverkocht. Et boek is allienig hier en daor in een boekwinkel nog te bezetten. Een meenske is gien eerpel verscheen in 1997 en beleefde vuuf drokken. Mit mekeer wodden d池 mar liefst 5.500 exemplaoren van verkocht. Et is zodoende an now toe et best verkochte boek van Johan Veenstra. De verhaelebundel zal niet nog een keer herdrokt wodden. Et is now een keer mooi genoeg west. Meensken die een soortgeliek boek hebben willen, kun De wereld is gek anschaffen. Dat boek is nog roem veurraodig en ok dat is een boek mit kotte verhaelties. Meerst humoristisch, soms wat serieuzer.

Dadde drok Een brogge van glas

Op 弾 kop of acht weken nao et uutkommen van de autobiografische roman Een brogge van glas is op 27 oktober de dadde drok verschenen. Elke drok van et boek telt tot now an toe 1250 exemplaoren. Dat betekent dat d池 now al 2500 boeken verkocht binnen en de vraoge is nog altied groot. Nooit eerder wodden d池 in zoe地 kotte tied zovule exemplaoren van een boek van Johan Veenstra verkocht. De schriever gaot et hiele boek veurlezen in de studio van Omroep Frieslaand in Liwwadden. De Omroep is van doel om et tussen de kastdaegen en ni男jaor op een stok of drie aovens uut te zenden. Een uniek projekt. Nooit eerder dee een regionaole omroep zoks. De VPRO dee een jaor of wat leden etzelde mit De Avonden van Gerard Reve.

Twiede drok Een brogge van glas

Van de roman Een brogge van glas is op 18 september 2006, goed twie weken nao et uutkommen van et boek, al een twiede drok verschenen. De belangstelling veur et boek was van et begin of an overweldigend. Veurdat de sutelaktie begon was de helte van de oplaoge van de eerste drok van 1250 exemplaoren al verkocht. De rest is tiedens de sutelaktie schone opraekt. Et besluut om et boek herdrokken te laoten wodde vier daegen nao de prissentaosie in et MFC De ni男e stienze in Ni男hooltpae al neumen. Nooit eerder raekte een boek van Johan Veenstra zo vlogge uutverkocht. De oplaoge van de twiede drok is opni男 1250 exemplaoren. Et boek is now overal weer volop te kriegen en is ok via on-line bestellen op disse webstee weer te bezetten.

Een brogge van glas, ni男e roman van Johan Veenstra

Op 1 september 2006 verscheen et twintigste boek en de vierde roman van Johan Veenstra: Een brogge van glas. Et boek wodde prissenteerd in et ni男e multifunktionele centrum De ni男e stienze in Ni男hooltpae, et drp daor de schriever zien hiele leven woond het.
Een brogge van glas
is een autobiografische roman. In zien drie veurige romans kwammen wel es autobiografische fragmenten veur, mar dit verhael is van kaft tot kaft echt gebeurd. Eerst nao et wegraeken van zien moeder, now tien jaor leden, kwam Johan Veenstra an de weet wie zien vader was en dat hi男 een halfbreur hadde. Dat gegeven het hi男 bruukt veur disse roman. Hiel eupenhattig vertelt hi男 over zien leven, over de tere dingen, daor niet over praot wodden kon, en over een liefde die geheim blieven moet. Et boek nemt zodoende wel een hiel biezunder plak in in et wark van de schriever.
De Drentse schriever Gerard Nijenhuis kreeg et eerste exemplaor. Hi男 kwam op 弾 aovend van de prissentaosie ok an et woord, veerder zong de Grunninger zanger Martin Korthuis, Douwe Kootstra interviewde Johan en die las ok nog veur uut et ni男e boek. De aovend, die bi男woond wodde deur 185 meensken, wodde prissenteerd deur Grietje Bosma-Dijkstra.
Et ni男e boek is in elke goeie boekhaandel te koop en ok op disse webstee on-line te bestellen. Van et boek bin 1250 exemplaoren drokt, et kost 11 euro.
Een brogge van glas: ISBN-10: 90-6466-135-9 en ISBN-13: 978-906466-135-8.

Dichtbundel Winterlaand uutverkocht

Winterlaand is an now toe de best verkochte dichtbundel van Johan Veenstra.. De twiede drok is onderdehaand ok uutverkocht raekt. De eerste drok verscheen in september 2001 in een oplaoge van 750 exemplaoren. De twiede drok van juni 2003 bedreug 500 exemplaoren. De bundel wodt niet nog een keer herdrokt. Et waachten is now op et verschienen van de gedichten uut et projekt Ode an de Stellingwarven daor Johan Veenstra tegere mit Peter Hiemstra sund december 2001 an warkt. Van 20 plakkies in de Stellingwarven maekt Peter een beeld en Johan een gedicht of een cyklus gedichten. As et projekt hielemaole klaor is, is et de bedoeling dat d池 een boek verschient mit de gedichten, foto痴 van de keramische beelden en et betreffende plakkien. Mar wanneer dat percies wezen zal is now nog niet te zeggen. Butendat is d池 al es over tunteld en geef in de toekomst een bundel mit de mooiste gedichten van de schriever/dichter uut.

Twiede drok De wereld is gek

Vandaege (3 jannewaori 2005) is d池 een twiede drok verschenen van de verhaelebundel De wereld is gek. De eerste drok verscheen op 27 augustus van et veurige jaor en raekte in december hielemaole uutverkocht. Zowel de eerste as de twiede drok tellen 1500 exemplaoren. Et boek is now dan ok weer volop te kriegen bi男 elke goeie boekwinkel, de Stellingwarver Schrieversronte en via et bestelformelier op dit webstee. Aj alle drokken van alle boeken van Johan Veenstra bi男 mekeer optellen dan komt de totaole oplaoge now krek over de 40.000 exemplaoren henne. Een respektaobel tal. De boeken wo地 dan ok tot veer buten de Stellingwarven verkocht.

De wereld is gek ni男 boek van Johan Veenstra

Op 27 augustus verscheen et negentiende boek van de Stellingwarver schriever Johan Veenstra. Et is de verhaelebundel De wereld is gek. In et boek staon 40 kotte verhaelen. Om een protte stokkies kuj slim gniezen, mar d池 staon ok een stokmennig hiel ontroerende verhaelen in et boek. In poergeef Stellingwarfs lat Johan Veenstra oons et bi男tieden zo wonderlike doen en laoten van de meensken zien. Hi男 het daor oge veur en de gaove om dat mit groot gevuul veur humor weer te geven. Et boek het dezelde opzet as Een meenske is gien eerpel, et boek van Johan Veenstra dat et vaekste herdrokt is.
De wereld is gek wodde prissenteerd op een aovend in Oosterwoolde die orgeniseerd was deur de Stellingwarver Schrieversronte en as thema 蘇umor in de streektael hadde. De schriever gaf et eerste exemplaor an zien Drentse kollega-radioverhaeleverteller Jans Polling.
Et prachtige omslag van et boek is maekt deur omslagontwarper Sijtze Veldema uut Dwingel. De wereld is gek telt 128 bladzieden en kost 10,-- ( ISBN 90-6466-123-5). Et boek is in elke goeie boekhaandel te koop en ok on-line te bestellen via disse thuusbladziede.Peter Hiemstra en Johan Veenstra kriegen keunstopdracht Noordwoolde


Keramist Peter Hiemstra en dichter Johan Veenstra hebben van B. en W. van West-Stellingwarf de keunstopdracht veur et centrum van Noordwoolde kregen. Heur schetsontwarp is as eerste uut de busse kommen. Veur et keunstwark is een budget beschikber van 45.000,--.
Peter Hiemstra het uutdocht dat op alle vier hoeken van et kruuspunt een diel van et keunstwark komt te staon. Schieve tegenover mekeer kommen twie beelden op sokkels van 2 meter 40. Op elk van de beide grenieten sokkels komt een keramisch beeld van ongeveer 1 meter 60. Et iene beeld stelt een reiziger veur mit een bakkien op 粗 rogge. Ie kun d池 ok iene in zien die mit zien negosie bi男 de streek is. Of: in disse tied: de toerist. Et beeld d池 schieve tegenover, an de aandere kaant van et kruuspunt, stelt de Noordwooldiger veur, die de reiziger welkom hiet. Hi男 het een hoorn in de haand daor waeter uut stroomt. Veur as de reiziger dust het. Et waeter verwiest vanzels ok naor et waeter van de vaort dat daor vroeger stroomde. An de sokkels bin baankies bevestigd, daor meensken even op zitten kunnen. In et greniet van de baankies komt et beeldmark van Noordwoolde: de Turkse kneupe. Et gedicht wodt in de baankies zaandstraold. Vier regels in et iene baankien en an de overkaant de ere vier regels in et aandere baankien. Dat kan, omdat et een 喪ond gedicht is. Et maekt in wezen niet uut waor aj beginnen te lezen.
Op 粗 twie aandere hoeken van et kruuspunt kommen, schieve tegen mekeer over, twie witte metaolen konstrukties, die de kontoeren van de vroegere ophaelbrogge zien laoten.
Een protte symboliek dus. In de beelden en in et gedicht. Veur wie et gedicht lezen wil en weten wil waoromme as de dichter et maekt het zoas hi男 et maekt het: hi男 of zi男 kan dat geweer wodden in et internetdagboek van 7 juli 2004 op disse thuusbladziede.

Dubbel-cd Stellingwarver Stiekelstokkies

Op vri男dagaovend 11 juni verscheen tiedens een feestelike aovend, mit een mooie koppel volk in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, de dubbel-cd Stellingwarver Stiekelstokkies van Johan Veenstra. De cd is uutgeven deur Jan Zwarteveen van JAZ Music in Liwwadden in saemenwarking mit de Schrieversronte. Op 粗 dubbel-cd van Johan Veenstra staon 24 van de mooiste verhaelen, die hi男 indertied veur Omroep Frieslaand verteld het. Johan gaf et eerste exemplaor an Roel Oostra, indertied de grote man van De Lawei in Drachten en tot veur een peer jaor de regisseur van et Stellingwarver kabberetgezelschop Evenpies bi男praoten. Jan Zwarteveen gaf een maond of wat leden, mit groot sukses, ok al een dubbel-cd uut mit de al lieke bekende radioverhaelen van Akke Radsma.
Johan Veenstra vertelde op 粗 donderdagmiddag om twintig veur iene henne zien Stellingwarver Stiekelstokkies. Hi男 wodde daor in hiel Frieslaand enorm populair mit. De wekelikse stiekelstokkies wodden een begrip. D池 wodde geweldig vule naor luusterd. Sjefeurs zetten zolange de auto even an de kaant van de weg, kiender mossen heur zolange stilleholen en et biebellezen scheut d池 in mennig Friese huusholing op 粗 donderdagmiddag wel es bi男 in.
Om de twie jaor verschenen d池 eertieds een boekien en een kassettebaantien mit de mooiste radiokollums van de oflopen twie jaor. Mit mekeer dus drie boekies en drie baanties. Al dat spul is al jaoren en jaoren uutverkocht. En kassettebaanties bin zowat uut de tied. Mar now bin dus de 24 mooiste verhaelen van die drie baanties op die dubbel-cd zet. Dat zo beleven de Stellingwarver Stiekelstokkies, vuuftien jaor nao et begin op 粗 radio, een ni男 begin op cd!
De dubbel-cd is rondomme te kriegen, de verkooppries is 17,90. (JAZ 192450). Hi男 kan ok op disse thuusbladziede via de rebriek On-line bestellen besteld wodden. De cd wodt dan votdaolik toestuurd.

Wonder boven wonder uutverkocht

Et laeste boek van Johan Veenstra, de bundel mit ni男e Stellingwarver volksverhaelen Wonder boven wonder, is een goed jaor naodat et uutkwam uutverkocht. Et boek verscheen vleden jaor september in een oplaoge van 1.500 exemplaoren. Wonder boven wonder wodt (veurlopig) niet herdrokt. D池 bin ommes krek twie boeken van Johan Veenstra herdrokt: de verhaelebundel Een meenske is gien eerpel en de dichtbundel Winterlaand. En een beparkte streektaelmark moet niet overvoerd wodden. Butendat het de uutgever Et Boekefoons van de Stellingwarver Schrieversronte van 稚 jaor al vule meer boeken uutgeven en herdrokken laoten as in veurige jaoren. En et is de bedoeling dat d池 ankem jaor een ni男 boek mit verhaelen van Veenstra uutkomt. Wanneer is nog niet bekend. De warktitel is De wereld is gek. Et gaot, krek as bi男 Een meenske is gien eerpel, om een boek mit meerst humoristische verhaelen. Een herdrok van Wonder boven wonder wodt daornao lichtkaans overweugen.