8 juni Ė 18.00 Ė We bin gister om elf ure in de auto stapt en eerst biwwe naor Callaansoge reden. Daor hewwe eten op et terras van resteraant Brasil daor we vleden jaor ok zeten hebben. Doe wawwe daor op íe fiets vanuut Groet.Vervolgens hewwe een lekkere straandkuier maekt. Doe biwwe naor oons huusadres van vandeweke reden: et prachtige stattien Edam. We hebben eerst bosschoppen daon in supermark Deen. Oons huus is prachtig! We wonen hier in et Edammer viskershusien. Een oold viskershusien in et historische centrum van Edam. Et aorige is ok dawwe hier vlakbiíj Broek in Waeterlaand binnen en dat dŲrp komt veur in mien thriller Et liek in de Lende die op 9 juli uutkommen zal!
  Vandaege hewwe een heerlike fietstocht van 55 kilemeter plus een boottocht maekt. We zollen zoeín kneuppunttocht fietsen, mar nao twie kilemeter wawwe et spoor al kompleet biester. Dat lag niet an oons, wiíj bin slim helder van geest, mar an de gebrekkige beschrievingÖ We bin doe mar op goed gelok uut fietsen west en Jelle het onderwegens meer as tien keer et pad vraogd. We bin deur Middellie, Kwaodiek en Purmerend naor Monnickendam fietst. Wat een prachtig stattien! In De Waegh hewwe lekker eten. En doe biwwe over de Markerdiek naor Marken fietst. Daor wawwe vleden jaor mit de auto. Op et terras van Taverne De Visscher, daor we vleden jaor eten hebben, hewwe now wat dronken. Vervolgens biwwe mit fiets en al op et ms Jan Smit van Marken naor Volendam veerd. We hadden ok nog biíj Jan Smiten Nick en Simon an zuld, mar dat is dír biíj bleven, we kun alles niet. Dat moet een aandere keer dan mar. De jongen zullen dír grif wel begrip veur hebben. Van Volendam biwwe naor Edam fietst! Hieronder twie fotoís van et mooie Monnickendam. Links: de haven. Rechts: De Waegh daor we eten hebben.


7 juni Ė 9.50 Ė Ik gao dír een dag of wat tussenuut. Jelle komt hier zo en dan drinken we hier eerst nog wat. Vervolgens komt mien fiets biíj Jelle zien fiets aachter op die zien auto. Ik hoeve van ít jaor dus niet te rieden. We gaon tegere een midweke naor een husien in Edam. As daor wifi is en ik kan goed mit de laptop overweg, wat lange niet zeker is, dan komt dír elke dag gewoon een dagboekstokkien. Aanders een peer daegen niet. We zullen et mit mekeer wel zien... Ik hebbe de laeste tied een drokke tied had mit al die korrektierondes van et niíje boek en die prachtige onderscheidings. Dat ik bin aenlik best wel an wat ontspanning toe en biíj wie kují dat beter vienen as biíj de man daor aík al 58 jaor bevrund mit bin. Hiíj is de ienige daor aík tetaol gien geheimen veur hebbe. Dit woín dus biesterbaorlik mooie daegen. In de loop van vriíjdagaovend bin ík weer thuus en mien huus blift bewoond! O ja, ik neme van ít jaor mien eigen heufdkussen mit. Die malle, platte dingen in die vekaansiehuzen kan ik niet op slaopen. Et bin echt dingen van niks. Tot now an toe legde ík dír meerstal nog een aander kussen of een jasse onder, mar now neem ik mien eigen kussen mit!

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede