2 meie Ė 17.00 Ė Et was weer een naokiekdag... Ik viene nog zovule kleine dinkies, daík wel besluten moet en doe nao disse naokiekronde nog een korrektieronde. Et is vreselik, ik walge dír van, mar et is niet aanders. Hier gaot de maond meie wel aorig mit henne. An aandere dingen zaík dus weinig toekommen.
  Hieronder een mooie anweenst, een ets van de Belgische grafikus Hedwig Pauwels. Dit is keuning Ludwig II van Beieren (1845 - 1886). Hiíj regeerde van 1864 - 1886. Hiíj gul indertied as ien van de mooiste mannen van zien tied. Hiíj wodt ok wel der MšrchenkŲnig nuumd. De sprokieskeuning. Hiíj leut de meerst prachtige en sprokiesachtige kestelen bouwen. Et bekendste is et nooit voltooide Slot Neuschanstein. Ludwig was populair, mar hiíj was ok een ienling. Slim op himzels. Hiíj reisde biíj veurkeur naachs, hiíj hul van et locht van de maone. Hiíj was verloofd mit zien nichien Sophie in Beieren, een zuster van de oons wel bekende Sisi. Mar de verloving wodde deur him verbreuken. Algemien wodt now anneumen dat de keuning homoseksueel was. Psychisch was hiíj niet altied in odder. Hiíj verdronk tegere mit zien psychiater in de Starnberger See biíj MŁnchen in 1886. Et is nog altied een raodselachtige dood.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede