1 meie Ė 17.00 Ė Ik bin weer begonnen mit et korrektiewark van mien niíje roman. Et is vanzels vreselik, mar ik ontdekke toch nog weer fouties die ík eerder niet zien hebbe. Fototoesel moet fototoestel wezen. Een t vergeten... En moe ík moet vanzels moeík wezen. Een spatie waor as die niet heurt... En dan soms biíjtieden aachter mekeer in een zin... Dat is vanzels dubbelop, want soms en biíjtieden betekenen etzelde. Dat soort dinkies dus. Et is een heidens kerwei om et goed te kriegen, mar et komt uuteindelik allemaole goed! Dír bestaot trouwens gien boek zonder fouten.
  Ik hebbe de verhaelebundel Ik moet u echt iets zeggen van Mensje van Keulen lezen. Hiel arg mooi! Verhaelen over gewone meensken daor et leven niet altied een feest veur is. Mit biíjtieden een slim verrassend slot! Now ik zels warke an een boek mit langere verhaelen is et hiel goed om verhaelen van aandere schrievers te lezen. Daor kují wat an hebben en wat van leren!


30 april Ė 17.00 Ė Vannaacht droomde ík daík in een kotte broek op een begraffenis was en daor ok et woord doen mos. Et mag dudelik wezen daík dat in et echte leven nooit doen zol.
  Vandaege kreeík et laeste nommer van oons dŲrpsblad Et Kraantien over de heerd. Ik wor deur de redaktie fielseteerd mit mien ereburgerschop! Dat vien ik mooi!
  Ik bin vandemorgen naor Dwingel west om de verbeterde drokproeven van mien niíje boek op te haelen. Ik hebbe vandemiddag alle verbeterings bekeken. Dír bin nog een stok of drie fouten in zitten bleven. Morgen begin ik dan an een niíje korrektieronde, daor aík zeker weer een dag of achte veur uuttrekke.
  Onderwegens van Dwingel naor huus toe heík an west biíj een bloemewinkel in Diever. Wat hebben ze daor mooi spul! Ik hebbe daor twie rooie margrieten mit gele hatties kocht. Ik hebbe ze thuus drekt in grotere potten zet. Hiel mooi!

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede