22 april Ė 17.00 Ė Tot half vufe vandemorgen het poes naost me op bedde legen. We vunnen dat beidend slimme gezellig. Now hiíj uutvunnen het dat dit ok kan en mag zal et grif wel vaeker gebeuren. We bin de beste buisies!
  Ik hebbe vandemorgen biíj tuuncentrum De Fleurije in Hooltpae alderhaande plaanten kocht en die in bakken om huus henne zet. Twie prachtige mandevillaís die wel tot in november bluuien, rooie geraniums en een rooie tuunazalea die vol knoppen zit en haost bluuien gaot. Die laot ik eerst in de grote pot bluuien en nao de bluui zet ik him veur et huus in de volle grond. De boel is dír al hielemaole deur opfleurd, alhoewel dír van alles al bluuide, zoas op et ogenblik de blauwe droefies. En allemaole gele bloempies daor aík de naeme niet van wete. Prachtig! As et zo koold is bluuit et langer... Ik hebbe in et tuuncentrum een hiele lieve, anhaankelike katte streeld. Gistermiddag heík biíj Jan en Durkje ok een katte streeld en eregister biíj Grietje en Theo ok. Ik hope dat jim zoks ok overal doen, want elk wezen het andacht neudig en wil graeg aaid wodden. Zoks hoejí wat miíj anbelangt niet mit slangen, rotten en krokedillen te doen, mar mit katten en honnen wel!

Naor de veurige bladziede