31 juli Ė 17.00 Ė Ik hebbe gister een mooie aovend beleefd in Koekange! Onder et vertellen op et plein van et laandgoed vleugen de zwelvers over me henne en et was heerlik weer! MarÖ et was wel een betien aanders as aanders. Ik hebbe as verteller et liefste dat et pebliek vlak biíj me is. Dichte naost mekeer en vlak veur me zit. Dat kan in disse tied niet meer en dat maekt et vertellen lastiger. Et pebliek zat an taofelties over et plein verspreided. De aangstige vraoge veurof was: kan ik de meensken zo wel bereiken, kan ik ze pakken mit mien verhaelen? Ok as ze veerder van me of zittenÖ Butendat kwam zeuventig percent van de meensken van de camping van et laandgoed. Meensken van overal weg, die lichtkaans zelden of nooit streektael heuren. Nog nooit van et Stellingwarfs heurd hebben. MarÖ et lokte prima! Ají dudelik en rustig praoten, zoas ik altied doe, kan iederiene Stellingwarfs verstaon. Dír kwammen nao ofloop verschillende meensken biíj me om te zeggen dat ze ít zo mooi vunnen hadden en dat ik zo mooi vertellen kan. Now, dat geft de burger nao vuuf maonden weer moed. De verhaelen ruulden dír trouwens zonder haeperen uut, want ik hadde goed rippeteerd. De optredens van Ria en de band Moorland weren prachtig! Een mooie aovend mit lekkere happies en draankiesÖ Zo now en dan ree de trein van Meppel naor Grunningen henne-en-weer veurbiíj, de zwelvers cirkelden en laeter de vleermoezen. Een mooie zoemeraovend in Koekange!
  Vandaege heík een fietstocht maekt van 48 waarme kilemeters. Biíj de Lende langes bin ík naor Ossenziel fietst. Daor haík op een terras eten wild, marÖ et iene terras was vol en et aandere sleuten. Om disse tied! Mit dit weer! Doe heík et fietspad, veur een pat biíj et waeter langes, naor Ooldemark mar neumen en daor heík eten op et terras van Hof van Hollaand. Heerlike courgettesop, een plakkien bolle mit een bakt ei en een plakkien bolle mit een kroket. Mit twie bakkies drinken. Wat verlangt een meens nog meer? Niks! Over Blesdieke en De Blesse en biíj de Lende langes bin ík weer op huus an gaon. Hieronder een foto van vandemiddag. Dit is kesteel Olt Stoutenburght in Blesdieke. Ik fietse hier geregeld langes en nooit, mar dan ok echt nooit, zie ík de Vrouwe van Olt Stoutenburght boven op een torenomgang staon en naor et oosten kieken as heur man Godfried ok haost weerommekomt van de Kruustochten. Zol ze daenken dat hiíj sneuveld is biíj Damiate! Het ze et intied lichtkaans anlegd mit ien van knappe tuunmannen van et kesteel? Ie weten et nietÖ


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede