2 jannewaori 17.00 Dr kwammen een peer reakties op et dagboekstokkien van gister. Ik mag nooit meer zo onveurzichtig wezen! Ik belove hierbij dan ok plechtig dak zoks nooit meer doen zal!
 
Gister hek de negen ammarillen uut et donker haeld, ze nije potgrond en waeter geven. De meersten krie k ieder jaor weer in de bluui. Ik bin benijd wat et dit jaor wodden zal. Ik zal ze goed verzorgen en dr tegen praoten. Dan moet et toch weer lokken, zoj zo zeggen.
 
Ik bin et jaor goed begonnen. Vandemorgen bin k in Wolvege lid van de biebeltheek wodden. As kiend wak indertied et eerste jeugdlid van Nijhooltpae. Doe wodden de anvraogde boeken in een kiste ofleverd in de legere schoele. Laeter kwam de boekebus langes. En doe bin k gewoon niet langer lid bleven. Ik hebbe altied wel een boel boeken kocht en lezen. Now ak aanst nog mar hiel weinig optredens meer hebbe en dr gien nocht meer an hebbe en doe mar van alles veur iederiene hek vule meer tied over om te lezen. Dat daoromme bin k now weer lid wodden en ik hebbe drekt twie literaire Scandinavische thrillers mitneumen.
 
Vandemiddag hek et drp even ommefietst. Ik bin now al weer drie weken licht in t heufd en zo. Hiel vervelend. Et knapte aanders zo mooi op... Misschien is wat meer frisse locht wel goed... Ik bin slim an mooi meitiedsweer toe!

1 jannewaori 17.00 Ik bin vandemorgen om goed tien ure veilig weer thuuskommen en dat is eins een groot wonder, want ik hebbe gisteraovend echt een levensgeveerlike tocht maekt. Stom, stom, stom... Doe k om goed zeuven ure van huus gong, was et tot mien verwondering inienend al hiel arg mistig. Op e Karkelaene kon k et al haost niet meer zien. Ik besleut tot de Stellingenweg an toe te rieden en dan weeromme naor huus te gaon. Et was onverantwoordelik en gao veerder. Dat hek daon, mar bij de karke bin k toch weerommedrijd. Ik zag een peer autos op e grote weg rieden. Ik mos toch werachtig wel in Et Vene kommen kunnen! Dat hek weten... Tot Wolvege ree ik mit 50 km in et ure aachter een peer autos an. Dat gong goed. Op e vierbaensweg naor Et Vene gong et ok nog beheurlik. Mar... dr vleug me al een auto mit blauwe lochten en sirenes veurbij. Ik vun de ofslag naor Et Vene-Zuud ok nog goed. Mar doe kwam de grote ellende. Ik zag haost niks meer. Bij Batavus raekte k van de weg of, de baarm in. Even veerderop kon k weer aachter een peer autos anrieden, mit 20 km in et ure krummelden we deur Et Vene. Dat lokte tot de rotonde daor ak ofslaon mos naor de woonwiek daor Haarm en Jacob wonen. Ik wus nog altied waor ak was, mar zag niks meer. Op die rotonde gong et mis. Ik zag de weg niet daor ak in mos en raekte over een trotwarbaand henne toch op die bewuste weg. Daor ston een auto, mit meensken die dr ok kompleet mit an weren. Ien van die meensken leup doe veur die auto uut. Ik ree mar aachter dat spul an. Ik zag niks meer. Ik besleut mar deurrieden te blieven tot die auto ooit een keer stoppen zol. Dat gebeurde op een bepaold ogenblik. Ik hebbe die meensken vraogd waor ak in hemelsnaeme was... Zij hadden vot zuld, mar weren bij die rotonde dus weerommekeerd naor huus toe. Ik moch de auto daor op een oprit bij een vrouw zetten. En doe is een vreselik aorige man mit Duuts aksenst mit een lanteern lopende mit me naor et huus van Haarm en Jacob gaon, die ongerust zatten te waachten. We hoefden mar 200 meter te lopen... Ak die meensken niet troffen hadde hak de naacht misschien wel in de auto deurbrengen moeten. Ik hadde Haarm en Jacob wel bellen kund, mar hadde nooit zeggen kund waor ak was... Ze hadden me niet vienen kund. Now ja, ik hadde bij wildvremde meensken anbellen kund vanzels. Ik was slim onverstaandig west en gao van huus. Al mit al hek een ure wark had en komme te plak. Mar... we hebben een mooie aovend had mit Claudia de Breij die die kerel van de SGP best anpakte. Hulde! Naodat et in Londen ok nijjaor was biwwe op bedde gaon. Et vuurwark was praktisch niks van te zien. Nao et broodeten hek vandemorgen de auto weer opzocht en bin k weer naor huus gaon. Disse tocht zal me altied bijblieven!

Naor de volgende bladziede - Naor de laeste bladziede 2019