18 jannewaori Ė 18.00 Ė Gistermiddag kwammen dír hier een peer maegies an de deure mit een zo te zien deur heur zels maekte kollektebusse mit een kangeroe en de Australische vlagge dír op. Ze kwammen om geld veur de dieren in nood in AustraliŽ. Ik vien et mooi en hatverwaarmend dat kiender dat doen. Et is vreselik hoevule dieren as dír daor deur al die branen ommekommen. Et poolies dat smult mit overstromings as gevolg, de boel die in de braand staot... Et begint hier op biebelse rampen te lieken. Ik bin niet godsdienstig, mar schreef de apostel Petrus in zien twiede brief niet dat de wereld ooit was vergaon deur et waeter, een enorme zundvloed, en dat disse wereld vergaon zal in vuur? Et begint dír zo staorigan op te lieken. Et meensdom is de boel kompleet an ít verknoeien!
  Vandemiddag bin ík naor Meppel west. Mien moeder zee altied: ĎIn Meppel kují je keren laoten.í Dat heík niet doen laoten. Ik kreeg een dag of wat leden een mailtien van Ludzer van der Schors van de Fryske Krite daore. Hiíj neudigde me uut veur een lezing die deur Bearn Bilker hullen wodden zol over de Friese Nassauís. Ze hadden verneumen dat miíj zoks interesseert! Ze bin in Meppel goed op íe hoogte! Bearn Bilker was burgemeester van Kollumerlaand en is o.e. veurzitter van de stichting Nassau en Frieslaand. Daor bin ik lid van, dat we treffen mekeer wel es en ik hebbe al vaeker lezings van him mitmaekt. De man is een groot deskundige angaonde de Friese Nassauís en de vostenhuzen en aodel in Duutslaand. De middag was in et gebouw van de deupsgezinde en remonstraanse gemiente. Ik kon dat haost niet vienen. Et bleek op íe twiede verdieping van een flatgebouw te wezen. Daor daenk ie niet an biíj een karke! Et was een prachtige middag, Bilker kan schitterend vertellen! Hiíj vertelde van Willem van Oranje en de Friese stadhoolder Willem Lodewiek t/m de Friese stadhoolder Willem Frederik. In et schoft bin ík gauw naor de parkeermeter gaon om dír meer geld in te gooien. Parkeren in et centrum van Meppel is een ramp! Et is van ít jaor trouwens vierhonderd jaor leden dat Willem Lodewiek (Us Heit) wegraekte.


Naor de veurige bladziede