27 oktober – 17.00 – Now d’r weer zovule besmettings binnen, gao ’k krek as vandemeitied slim betied naor de supermark. Ik was daor gistermorgen om half achte al en hebbe veur een peer weken bosschoppen insleugen. D’r weren een peer vakkevullers en iene aandere klaant. Lekker rustig dus en zo moe’we et hebben. Een aander meens kan in wezen de vi’jaand wezen… Mar ja, ie kun d’r ok niet alles omme laoten…
  Vandemorgen wa’k even bi’j de dokter veur de jaorlikse oreuutspuiteri’je. Now is dat ok weer gebeurd. Om elf ure wa’k vervolgens bi’j de iesbaene van Ni’jhooltpae, daor het Sietske foto’s van me maekt. De mooiste komt bi’j een verhael van mi’j da’k schreven hebbe veur et Friestaelige tiedschrift De Nije. Et thema daor over schreven wodden mos was Winter. Mien verhael hiet Pries. Lange leden he’k op die iesbaene een hadriederspries wunnen en laestdaegs he’k een literaire pries wunnen… Behalven disse ni’je foto van mi’j, komt d’r ok een foto bi’j et verhael die ’k zels een jaor of tiene leden maekt hebbe van oonze iesbaene. Zie hieronder. Doe lag d’r nog ies, doe kon d’r nog reden wodden… Dit soort foto’s zullen in de toekomst de hieltied minder vaeke maekt wodden kunnen. Gao daor mar vanuut. De wereld veraandert in rap tempo en et gaot niet de goeie kaant op.


Naor de veurige bladziede