12 meert Ė 17.00 Ė  Naor anleiding van et dagboekstokkien van eregister heík op mien 73ste dan toch nog een poer erotisch gedicht schreven en dat heík naor Ria maild. Ze moeín mar zien as ze dír wat mit kunnen. Ik laot et jim hier niet lezen!
  Ik zal vanaovend op vesite biíj Henk Nijzingh in Dwingel. Henk warkt biíj de technische recherche van de pelisie en wil mien niíje manuskript wel lezen. Daor bin ík oe zo bliede mit. Ik hebbe vanzels al wel praot mit een oold-pelisieman in Niíjberkoop die me alderhaande tips en anwiezings geven het. Mar et is goed dat dír nog een peer pelisie-ogen overhenne gaon. Henk zal grif dingen ontdekken die ík krek niet hielemaole goed verteld hebbe as et om et pelisieonderzuuk gaot. Ik bin hiel arg beniíjd. Hiíj komt van oorsprong uut Diever, praot zodoende haost krek zoas ik praote, en kan et makkelik lezen.
  Hieronder een foto van vandaege. Zo zicht mien veensterbaank dír op ít heden uut. Dit bin twie van de acht ammarillen die ík van ít jaor weer in de bluui kriege.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede