2 jannewaori Ė 17.00 Ė Ien van de eerste klussen van et niíje jaor heík gister drekt daon. Ik hebbe mien acht ammarillen uut et duuster haeld en vervolgens niíje grond en waeter geven. Dat now kun de knoppen mar kommen! Starker: de witte ammarille zit al een dikke knoppe in! Die is altied slimme vorlik!
  Ik hebbe een stok tekst vertaeld van et Nederlaans in et Stellingwarfs. Aík et goed begrepen hebbe komt dír een boek betreffende alle Under de toer-projekten van LF2018. De teksten angaonde de beide Stellingwarver projekten kommen in et Stellingwarfs in dat boek. We kregen teksten toestuurd van Bouke Oldenhof. Sietske vertaelt et stok over De verdwenen peerden van Berkoop/Niíjberkoop en ik hebbe now dus et stok vertaeld over De tael van et hatte van Der Izzerd. Dat was best wel even een klus om dat goed te doen.
  Hieronder de Nobilis-Vrundeprente 2018. Disse mooie hooltgravure Uitzicht in Fochteloo is van Peter Lazarov.


1 jannewaori Ė 16.00 Ė We hebben gister in Et Vene een genoeglike aovend mit slim lekkere happies en draankies had. We hebben naor de ooldejaorskonferences van Guido Weijers en Marc-Marie Huijbregts op íe tillevisie keken en mekeer doe om middernaacht et niíjjaor ofwunnen. Vervolgens hewwe butendeure even naor et vuurwark keken. Ik hebbe nog biíj Haarm en Jacob waacht totdat et in Londen ok niíjjaor was. We hebben et vuurwark an de Theems bekeken en doe bin ík tegen half twieje in de auto stapt en naor huus reden. Al weer een jaor veurbiíj... Wat veur moois en ellende zol dit jaor oons brengen? De eerste rouwbrief kree ík gister al in de busse. Dat ik zal de kommende donderdagaovend naor Noordwoolde te kondeleren. Mar dír is ok mooi niíjs. Kammeraod Ingmar mailde me dat hiíj mit genoegen mien niíje roman De rooie griffioen mit me naokieken wil. Vanof Een brogge van glas kikt hiíj mien romans nao. Hiíj is streng en speert me niet! Mar dat moet ok niet! De garre moet dír biíjtieden over! Vandaege heík trouwens mien eerste kollum van dit jaor schreven. Ik zal et stokkien donderdag naor de kraante sturen. De titel is Bok en et gaot over Sven Kramer.

Naor de volgende bladziede - Naor de laeste bladziede 2018