21 meert Ė 17.00 Ė En eindelik is et weer veurjaor! De prunus staot hiere veur et huus mit duzenden roze bloempies mooi te wezen! Vandemorgen haík een spannegien grune musken (groenlingen) op et voer. Wat bin dat ok mooie voegelties! En veerder kommen bonte specht en markloper riegelmaotig langes. En iedere dag heík zwatte liesters, totteldoefies, vinkies, musken, boomkleverties, koolmesies, pimpelmesies, een roodbossien en dír bin geregeld statmesies. Wat een riekdom! De poelifinario en de roepie roepie heík van ít jaor nog niet zien...
  Thierry Baudet en zien FvD is gister biíj de verkiezings in zowel Oost- as West-Stellingwarf de grootste pertiíj wodden. Ik hebbe dír niet op stemd, mar et is vanzels wel een grote prestaosie. Et betekent in ieder geval dat een protte meensken slim ontevreden binnen over et beleid van aandere pertiíjen.
  Ik mag vanaovend weer naor Drenthe te vertellen. Dat doe ík vanaovend in et Haolerhoes in Hooghalen veur de leden van de vrouwludeverieninge. Ik gao dír mit een protte nocht henne. Et was gisteraovend in Gieten een prachtige aovend! Geweldig pebliek! Ik hebbe heerlik vertellen kund! Hieronder twie fotoís die me vandemorgen toestuurd binnen. Links: ik bin drok an ít vertellen. Rechts: in et schoft mit de veurzitster aachter de bestuurstaofel.


Naor de veurige bladziede