13 april Ė 17.00 Ė Et was gister een mooie aovend in Sneek. Ik moch daor vertellen veur de leden van de kristelike plattelaansvrouwluden. Mar ok hier was et de alderlaeste biíjienkomst van de vrouwluden. Ze hebben nog mooi wat leden, mar gieniene wil meer in et bestuur en daoromme is de boel opheven. Zo gaot et overal in een de hieltied vlogger tempo.Zowel veur as nao mien optreden heík biíj Jelle en Gerda west, dat ik was eerst flink nao middernaacht thuus en daor waachtte poes Boris op me.
  Vandemorgen heík de belastingspullen weer biíj mien boekhoolder weghaeld. Alles is now weer klaor. Ik wete now ok daík biíjbetaelen moet. Dat betekent dat de vesite hier veurlopig gien koekies biíj de thee/koffie krigt. Et moet argens wegkommen...
  Hieronder een anweenst veur mien postzegelverzaemeling. Een prachtig inhuldigingsvellegien van Willem-Alexander en MŠxima van St. Vincent en de Grenadines. Nooit van heurd? Dat is een onofhaankelik laand in et Caribisch gebied. Staotsheufd is keuninginne Elizabeth II.


12 april Ė 15.00 Ė Ik hebbe me vandemorgen een verwenmement mit een vrouw verschaft. Ik bin naor Ageeth, de pedikure west. Een goeie kammeraod en een kammeraodske zeden de laeste tied tegen me dat zoks goed en heerlik is ají wat oolder wodden. Ziíj gaon om de zes of acht weken naor zoeín vrommes toe en laoín heur dan verwennen. Biíj miíj mos dír een liekdoorntien weghaeld wodden en veerder... heík nog prachtige en soepele voeten, vun Ageeth. Dat maekt ze wel aanders mit. Dat ik hoeve echt niet om de zovule weken weer te kommen. Ik moet dat zels mar es bekieken.
  En now zaík de weg uut. Ik gao eerst naor Jan de webmaster, want die het keze veur me mitneumen van de Makro. Nargens is de keze lekkerder as biíj de Makro! Vervolgens gao ík naor Jelle en Gerda in Sneek. Daor krieík een bod waarm eten en we praoten wat biíj. En dan gao ík in Sneek naor de Zuderkarke, want daor maík verhaelen vertellen veur de leden van de kristelike plattelaansvrouwluden.

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede