2 jannewaori Ė 20.00 Ė We bin et niíje jaor goed begonnen mit lekker een daggien vot! We hebben peleis Soestdiek vandaege bekeken. Een jaormennig leden bin ík daor mit Jan Berend west. Doe mojí nog kaorties via internet bestellen, now kon et ok gewoon an de kassa biíj et peleis. We bin om half iene mit een goeie dattig meensken mit een gids deur et peleis gaon. Juust disse weke was ok et filmzaeltien te bekieken, daor de keuninklike femilie de films van preens Bernhard bekeek as die es weer naor Afrike of zo west hadde. En veerder hewwe de hiele mooie zaelen bekeken en de vreselik ienvooldige kaemers daor de Oranjes woonden. Mar et was prachtig om et allegeer nog es te bekieken. Et zit vanzels diepe in oons onthoold hoe op keuninginnedag de deuren eupen gongen en de jaorige en heur femilie op et bordes kwammen om naor et dťfilť te kieken. Mit veur de tillevisie et verslag van Dick Passchier, die nog niet zolange leden wegraekt is. Et peleis is now verkocht, mar et blift toegaankelik veur et pebliek. Krek as de mooie tuun, daor we een schoft kuierd hebben. In de Oranjerie hewwe drinken en wat lekkers had. Waarme sukelaomelk mit slagroom en een tompouce! Laeter op íe middag hewwe kuierd deur Lege Vuursche en Naarden Vesting. We hebben zokrek eten biíj Van der Valk in Wolvege en daor zatten Jan en Baukje uut Et Vene ok te eten. Zo ziejí mekaander nog es! Hieronder een foto van vandemiddag. De aachterkaant van et peleis.


1 jannewaori Ė 17.00 Ė Doe ík vannaacht tegen twie ure thuuskwam, draefde dír een knien an de raand van de bos langes. Ik zag vleden weke ok al een knien, die draefde over de baarm biíj de weg langes. Mooi! Poes Boris was nog altied bange en duste de rest van de naacht niet buten. De held! Wel aarme moesies pakken, mar now zo bange as ik weet niet hoe. Hiíj het de hiele veerdere naacht biíj me op et voetenaende van et bedde legen. Vandemorgen was hiíj niet bange meer. Hiíj was gek in de kop en draefde aachter et huus deur de tuun. Over een jaor krieíwe al die ellende van dat geknal weer.
  Ik hebbe vandemorgen mien jaorlikse klus daon. De twaelf ammarillen heík uut et duuster haeld, ik hebbe ze niíje grond geven en waeter. En now mar es zien hoe et me van ít jaor ofgaon zal. Iene was trouwenes verrot, dat dír bin now nog elven over. Twieje daor van lieken me ok niet echt fleurig toe. Die moeík misschien ok wel votdoen. Et bin ok al zokke oolde bollen. Jaor op jaor perbeer ik ze weer in de bluui te kriegen en dat lokt me meerstal! Mar dír komt ok een keer een aende an et leven van ammarillen...
  Om et middagure henne kwam Fokje hier even langes om me et niíjjaor of te winnen. En dan vanaovend... Dan bin dír een hiele flut boeren van Boer zuukt vrouw op íe tillevisie. Et jaor kan toch werachtig niet mooier beginnen! Hoe zol et now toch mit David wezen en mit Tom? En dan dat geitejoongien dat een jaormennig leden in de stal zat te goelen? Vanaovend kommen we et allemaole te weten!

Naor de volgende bladziede - Naor de laetste bladziede 2017