24 meert 17.00 Ik bin vandaege de hiele dag in et Centrum veur Prentkeunst op e Fochtel west. Vandemorgen hawwe een bestuursvergeerdering van de Stichting Nobilis. Daornao hewwe daor as bestuur luncht en vandemiddag om half drieje was de eupening van de tentoonstelling mit wark van Wijke van der Bij.
  Prachtige meerkleurehooltsneden. Et was dr vandemiddag een drokte van belang. Douwe en Romkje weren dr ok. Van Douwe kreek de roman Om it libben van Harmen Wind kedo. Mooi! Ik zal et boek grif mit genoegen lezen. Hieronder een foto van vandemiddag. De Nobilis-bestuursleden Rinnie en Leonie zorgden veur de draankies en de happies. Op e aachtergrond wark van Wijke van der Bij.


23 meert 17.00 Vandemorgen om half elven wak in Et Vene bij kapster Bertha. Zij het me et haor knipt. Now ja, ze dot altied meer as dat... Ze frutselt en friemelt altied een vol ure mit en an me omme. Haor wasken, insmeren mit alderhaande spul, haor weer wasken, heufdhuud masseren, knippen, scheren, kleurversteviging anbrengen en alderhaande smeerselties en lekkere lochies... Et is elke zes weken weer een hiele ceremonie en genieten... Daornao hek waarm eten had bij Bertha: eerpelties, snoekbaors en wottelties. Vervolgens bin k vlakbij heur lopende naor de supermark west en doe bin k weer naor heur toe gaon. Ik hebbe doe thee mit hunning en een beste plakke Drentse krentestoete mit botter van heur had. Bertha komt uut Drenthe en praot ok altied Drents tegen me. Hebben jim ok zoen kapper? Weinigen hebben zoen kapper!
  Op 19 meert ston op Fanciens katten kalender een uutspraoke van de Amerikaanse tillevisiepersoonlikhied Faith Resnick: Mensen die katten haten, zullen in hun volgende leven terug komen als muis. Ik hope vurig dat dat waor is!

Naor de veurige bladziede