12 november 17.00 Ik bin begonnen en kiek et manuskript van mien nije roman nao op typefouten en zo. Dat mos nog een keer. Ik doe et niet veur niks, want ik vien nog alderhaande kleine dinkies die k verkeerd daon hebbe. En ik zal zeker nog wat over et heufd zien. Mar ik kieke de drokproeven laeter ok nog weer nao. Ik hope dak dan de rest van defouten nog vienen zal.
  Hieronder twie nije anweensten veur mien verzaemeling grafiek/mythologie. Twie etsen van twie Tsjechische grafici van et beroemde verhael Europa en de Bolle. Links de versie van Karel Benes en rechts die van Jiri Bouda. Europa was een Fenicische preensesse. De Griekse oppergod Zeus was verliefd op heur. Op een dag speulde Europa mit een peer kammeraodskes op et straand. Zeus veraanderde him in de goedmoedige, witte bolle. Europa klom bij him op e rogge en hij zwom mit heur naor Kreta. Daor beflapte hij heur in et schaad van een plataan. En doe gong Zeus weeromme naor zien vrouw Hera op e barg Olympus.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede