24 juni – 17.00 – Wie de kollum Ieslaand lezen wil, die ’k eregister bi’j et ofscheid van burgemeester Gerard van Klaveren van West-Stellingwarf verteld hebbe, kan terechte bi’j de rebriek Gelegenhiedsverhaelen op dit webstee.
  Ik hebbe vandaege een kollum schreven over wawwe deensdag beleefd hebben in een straandpaviljoen in Domburg. Sommige dingen bin te mooi om d’r niks mit te doen! En… de verhaelen en de humor liggen bi’j de straote. Aj’ goed kieken en luusteren is d’r is niks idioter as meensken!
  Op mien laeste kraantekollum Ofgang kree’k een peer prachtige reakties. Vandaege ok iene. De traonen scheuten me d’r van in de ogen. Een vrouw van Terschelling schreef: Jo binne in tige gefoelich mins, dat lês ik yn jo eagen en hiele gesichtsútdrukking. Dus leit jo hart yn jo stikjes. Ik hebbe zelden zoe’n mooi komplement kregen!
  Ik hebbe de superspannende Zweedse literaire thriller Springvloed van Cilla & Rolf Börjlind lezen. In 1987 wodt op et straand van Nordkoster bi’j volle maone een gruwelike moord pleegd op een jonge vrouw. Pelisieman Tom Stilton het zowat gien ankneupingspunten. De zaeke wodt niet oplost. Et raekt Stilton zo dat hi’j d’r van in de onderwal raekt. Jaoren en jaoren laeter zit Olivia Rönning in et twiede jaor van de pelisieopleiding. Veur heur studie moet ze een niet oploste moordzaeke bestuderen. Ze kiest de straandmoord uut 1987. Ze zit d’r al gauw tot over de kop in. Mar om veerder te kommen moet ze Tom Stilton zien te vienen…


23 juni – 16.00 – Wat was me dat gister een fantastisch mooie kulturele aovend naor anleiding van et ofscheid van Gerard van Klaveren as burgemeester van West-Stellingwarf. Et Stellingwarfs kwam rejaol an bod! Arno Brok, de Kommesaores van de Keuning, begon zien toespraoke in et Stellingwarfs! Een primeur! Jeanet en Sjoukje, de sikteresses van de burgemeester, deden heur bi’jdrege ok in et Stellingwarfs en ik vertelde verhaelen in et Stellingwarfs! En veerder was et grandioos. Wat een artiesten! Ik vuulde me op een bepaold mement mar een hiel klein joongien tussen de mannen van de Ieslaanse band VAX, de Tribute to Harry Muskee en de sopraan van Opera Spanga. Schitterend! Ik kreeg trouwens een protte lof, veural veur mien speciaol veur de aovend schreven kollum Ieslaand. Ik hadde Arno Brok en Gerard van Klaveren vlak veur me zitten en et gong gewoon goed. Krek as indertied bi’j de Oranjekonserten ha’k vlak van teveuren et gevuulte da’k alle tekst kwiet was, niks meer wus. Mar nao de eerste regel kwam alles d’r zonder haeperen uut. De receptie nao ofloop was barre gezellig. D’r weren zoe’n 320 meensken in de grote zael van Van der Valk, daor a’k an et begin van de aovend mitdoen moch an een heerlik waarm buffet. Et was een slim biezundere aovend!
  Ingmar het de heufdstokken 20 en 21 van mien roman naokeken. Ik hebbe zien opmarkings vandemorgen verwarkt en hebbe him et laeste heufdstok en de verantwoording toemaild. Ik bin slim beni’jd naor zien definitieve oordiel angaonde et boek.
  Vandemorgen he’k bosschoppen daon veur alle eters die kommen. Jelle is hier de hiele middag al en aanst kommen Fettje, Jan Berend en Pieter ok. Dan hewwe hier oonze zoemer-vergeerdering van de JVS. Nao et vergeerderen gao’we hier mit mekeer waarm eten. Al weer een mooie aovend!

Naor de veurige bladziede