1 jannewaori Ė 16.30 Ė Ik hebbe de beide katten gisteraovend opsleuten in de gerage doe ík naor Et Vene gong. Ze weren doodsbenauwd en dusten niet butendeure. Doe ík vannaacht thuuskwam heík ze nog een ure biíj me in huus had en doe heík ze toch mar naor heur eigen huus stuurd. De knalderiíje was doe zo goed as over. Dír is veur een kleine 70 miljoen de locht injacht. Ik pleite dír veur om overal orgeniseerde vuurwarkshows te orgeniseren en al dat konsumentevuurwark te verbieden. Vot mit die troep! Meensken die ít eins niet beuren mag kopen vaeke ok van die rotzooi. En wat een ellende veur de dieren. Et was trouwens gezellig in Et Vene biíj Haarm en Jacob. We hebben naor oonze Twentse kammeraod Herman Finkers keken. Mooi! En vandaege bin ík gewoon hadde an ít wark gaon. Ik hebbe zoas altied op niíjjaorsdag de elf ammarillen uut et donker haeld, oppot mit niíje grond en waeter geven. Now kun de knoppen aanst mar kommen! Veerder heík verhaelen oefend veur de beide optredens van disse weke. Ik zal deensdag naor De Kuunder en woensdag naor Et Vene te vertellen. En ik hebbe alle gedichten uutprint die in anmarking kommen kunnen en zet ze in een niíje bundel. Mar lichtkaans is et te vule van etzelde. De warktitel van de bundel is De overkaant van et waeter. Ik leze alles nog es deur veurdaík ze naor de meensken van mien leeskemmissie sture. Misschien kom ik nao dat overlezen al wel tot de konklusie dat et beter mar overgaon kan.

Koorddaanser

Soms vuul ik me een koorddaanser
boven de ofgrond van mien gevuul.

Mit et heufd in de wolkens perbeer
ik in liekwicht te blieven tussen

waorhied en verzinsels, et zicht
op íe warkelikhied niet te verliezen.

Mar ik hebbe almar et gevuul
daík, onderwegens naor jow toe,

zomar op een dag misstappen kan.
Geef me woorden as hoolvaaste

en wies me veur altied de weg
naor de overkaant van et waeter.


Naor de volgende bladziede