Toespraoke nao de gemienteraodsvergeerdering van West-Stellingwarf op 29 meert 2021

Vrouwluden en manluden,  

Ik kan me zo veurstellen dat goenend van jim now toch echt daenken van: hewwe die man uut Niíjhooltpae hier now vanaovend al weer over de heerd? Is dit niet een tikkeltien overdreven? Mar ja, vier weken leden het de burgemeester al zegd dajím as Raod van ít jaor twie keer vergeerderen in de streektaelmaond meert en dajím tiedens die twiede vergeerdering ok wel weer Stellingwarfs praoten mochten. En dat gebeurde dus ok weer. Et gong de veurige keer trouwens toch goed? Ik vun van wel! En ze hebben miíj dus vraogd en kom vanaovend ok nog even langes om de streektaelmaond 2021 mit een ietsien kotter praotien of te sluten. Vandaor dajím miíj hier nog een keer zien.
 
Ik hebbe jim de veurige keer niet in et gemientehuus volgen kund, want ja, we zitten vanzels mit een aovendklokke. Nao mien praotien bin ík doe dus naor huus gaon. Mar we hadden ofpraot dat me een link stuurd wodden zol, dat zodoende heík alles een peer daegen laeter asnog bekeken. Ik was vanzels wel slimme niíjsgierig. Mar... die Stellingwarfs praoten kon, dee et! Heurde ik Ronald Westenberg niet half en half beloven dat hiíj as Zeeuw ok es een keer wat in et Stellingwarfs zeggen zol? Hebben jim dat ok heurd? Mit goed fesoen kan hiíj daor now niet meer veur weg. Wiíj ontholen dit allemaole goed, Ronald! Dír bin ommes al vusen te vule meensken die vienen dat politici heur beloften niet naokommen!
 
Now moeín we vanzels mit mekaander dat volk in Oost-Stellingwarf ok zoveer zien te kriegen dat ze in meert 2022 daor in de Raod ok Stellingwarfs praoten gaon. West is in dit opzicht echt een hiel aende vorliker as Oost. Zoks moet dat volk in Oost toch in de ere wezen en in de wege zitten. Ie willen dír kultureel toch niet mar wat aachteran hobbelen?
 
Burgemeester, jow kollega Harry Oosterman hoolt dír daor aanst mit op. Zo gauw ají de kaans kriegen moejí de niíje burgemeester daore biíj de vodden pakken en him of heur zeggen dat ze wat et Stellingwarfs bruken anbelangt toch echt es wat meer mit de tied mitgaon moeten. As jow dat goed anpakken, moet jow dat lokken!
 
Mar hier gong et dus best. Drekt biíj et Vraogekertier was et de veurige keer al raek. Colinda de Vries vreug wat in et Stellingwarfs over dat mooie witte broggien daor as ik mit mooi weer zo vaeke over fietse. En wethoolder Hoen antwoordde in et Stellingwarfs. En doe... zag ik grootse dingen veur me in mien fantesie. Want ja, schrievers hebben now ienkeer een allemachtig grote fantesie. Dat moet ok wel, aanders kun ze gien boeken schrieven.
 
Ik zag dat wethoolder Hoen biíj de Kaemerverkiezings as nommer 74 op íe VVD-lieste ston. Dat is niet echt opzienbaorend, mar ik hebbe lessend in de kraante lezen dat de pertiíj him wel hoger op íe lieste hebben wol, mar dat hiíj dír zels nog wat tegenan schietschoorde. Hiíj wol et nog evenpies wat kalman doen. Mar we snappen hiere vanzels allemaole wel dat zoks mar een kwessie van tied is. De Twiede Kaemer lonkt... Arjen Robben is toch ok niet biíj V.V. Bedum hangen bleven? Now dan! Grote telenten trekken de wereld in en dat heurt ok zo. Dat gebeurt mit Hoen ok. Daor kujím vergif op innemen. En dan bin ik dír aenlik wel wisse van, wethoolder, dají nooit vergeten zullen dají uut de Stellingwarven kommen!
  
Ik zie jow in mien fantesie now al in de Twiede Kaemer zitten en dan kriejí daor et woord.
 
ĎHet woord is aan de heer Hoen van de VVD,í zegt de veurzitter.
 
En dat gaot jow best wel goed of, mar dan begint die aekelike Thierry Baudet dír tussendeur te haffelen. En dan mit zoeín zelsvoldaon glimlachien. As wil hiíj zeggen dat hiíj jow intellektueel veer de baos is. Hiíj is ommes een man van de grote wereld en ie bin mar een mannegien van de boerestreek. Dat gaot even goed, mar dan lopt de galle jow over en braan ie los. En we weten allemaole dat as meensken dír laeter in omme beginnen te tiezen of as meensken slim lelk wodden, dat de oertael dan bovendrieven komt en dat alle laeter anleerde taelen vergeten binnen.
 
Ie branen dus los in et Stellingwarfs en dat gaot vol passie, zeggingskracht en overtuging. Et spattert dír uut! Ie fleren dír over! De aandere kaemerleden schrikken dír van, kieken zomar inienend niet meer op heur mobielties, mar ze kieken en luusteren naor jow. Vol verbaozing, vol respekt! En et gaot de veurzitter al krek zo. Die gript hielemaole niet in omdat dír zomar een aandere tael praot wodt, want hier praot iene mit et hatte en zoks moejí altied gewodden laoten. Want dat gebeurt haost nooit.  En Baudet... De oele van Minerva ligt kompleet op aepegaepen! En ají uutpraot binnen roffelt iederien op íe baankies omme.
 
ĎBravo!í ropt dír iene.
 
ĎBravo!í ropt dír nog iene.
  
Et parlement ontploft zowat van enthousiasme.
 
Diezelde middag komt de VVD-top biíj mekaander en dír wodt unaniem besleuten dat ie de opvolger van Mark Rutte wodden in plak van Edith Schippers. En biíj de volgende verkiezings hangt et laand vol anplakbiljetten mit jow petret. En mit leuzen as: Meer poen mit Hoen! En: Geef jim steun an Roelof Theun! En ie zorgen dír hoogstpersoonlik veur dat et Nedersaksisch de dadde riekstael van dit keuninkriek an de zee wodt. En zo kuwwe mit mekeer veerder mit et Stellingwarfs!
 
Want ja, dat moeín we vanzels mit mekaander wel doen. Ik hebbe de burgemeester de veurige keer zeggen heurd dajím niet allienig in de streektaelmaond meert Stellingwarfs praoten kunnen, mar dat zoks wat him anbelangt et hiele jaor deur wel mag. Bekiek et mar es. Laot et mar es in jim ommegaon. Laoíwe in ieder geval mit mekeer veerdergaon mit et Stellingwarfs. Niet dwangmaotig, mar speuls en... mit respekt. Veural mit respekt, want dat verdient die mooie, oolde tael van oons.
  Daank veur jim andacht en ik weens jim veerder alle goeds toe!