Buitengewoon Kerst Noordwolde – 24 december 2017

Bin jim wel es bange? Kom ik jim mit die vraoge over ’t mad? Ik maeke me wel es zorgen en dat zol aenlik niet moeten. Een man van 71 zol aenlik nargens schoftig meer veur wezen moeten. Ik wil dat ok niet, mar ik bin et soms wel. Misschien wel omda’k te vule naodaenke over et leven en de meensken. Want ja, aj’ over et gedrag van meensken naodaenken, woj’ daor meerstal niet fleuriger van. Dat was vroeger al zo in de tied doe Jozef en Maria gien plak kriegen konnen in de harbarg en dat is vandaege-de-dag nog zo. Et verschrikkelike van meensken is dat ze nooit wat leren van de geschiedenis en de fouten die ze in et verleden maekt hebben. En meensken die krek even aanders binnen bin altied de klos. En ik bin even aanders…
Hoe griezelig is de toestaand in de wereld op dit ogenblik? Hoe beparkt wawwe mit mekaander in oons daenken doe de Berliense Mure in mekaander plofte? Doe zol, mit Gorbatsjov in et Kremlin, alles aanders en beter wodden. D’r kon wel bezunigd wodden op oonze defensie. Et was vrede en dat zol et blieven. D’r was ommes gien vi’jaand meer in et oosten daor we bange veur wezen mossen.
En now, mar ietsien laeter in de tied, bin et overal vi’janen om oons henne. Hassenspoelde jongknaopen zonder geweten rieden mit bussies in op meensken in volle winkelstraoten. Haatpredikers zeggen de malste dingen over homo’s. Meensken die even aanders binnen en niet voldoen an heur griezelige norms. Wereldleiders die mienen dat allienig zi’j de wieshied in pacht hebben. Dat allienig heur waorhied de ienige en de echte waorhied is. Blaanke mannen mesjeren in Amerike veur een wit Amerike. Ze bin tegen zwatten en homo’s… Meensken die mesjeren veur heur misdaodige waorhied. Dommiet mesjeren ze hier misschien ok wel… En wat dat wodden kan? Dan gaon d’r glaezen stokkend. Dan wo’n d’r meensken sleugen die zi’j niet lieden meugen… Dan hebben ze et lichtkaans op mi’j veurzien. En waor moe’k dan schoelen as de nood an de man komt? Wie verschaft mi’j dan onderdak? Dan doen veerweg de meerste meensken, krek as twieduzend jaor leden, de grundel op ’e deure. Dan is d’r gien plak in de harbarg. Vienen jim et overdreven da’k wel es bange bin? Bin jim nooit bange veur de toekomst van jim kiender en kleinkiender? In wat veur wereld wo’n die groot?