Biíj et uutkommen van De overkaant van et waeter op 28 juli 2017  

Vrouwluden en manluden,  

Ik bin bliede dat jim dír allemaole binnen. Dír bin nogal wat meensken die me weten laoten hebben dat ze niet kommen kunnen omdat ze op vekaansie binnen. Mar et mos now wel, want morgen begint de Eupel Stal in Berkoop en ik zitte daor de hiele maond mit de dichtbundel die hier vanaovend verschient. Biíj verschillende gedichten uut mien niíje bundel hebben fotografen fotoís maekt en die bin in de hal van et Schieversronte-gebouw te zien. Kom mar langes!
Op íe aachterflappe van mien laeste gedichtebundel staot de volgende tekst: De gedichten van Johan Veenstra in De overkaant van et waeter bin hiel persoonlik. Ze gaon over himzels, zien moeder, onbekende vader, (half)breur en kammeraod. Ze sluten as et waore an biíj zien (diels) autobiografische romans Een brogge van glas en Een vrouw van ivoor.  De dichter dust kwetsber te wezen. Hiíj lat de lezer toe in zien leven en schrift daor sfeervol en mankeliek over in de tael van zien hatte.
We leren een zo staorigan oolder woddende man kennen, zien dromen, twiefels en verlangsten. Hiíj is now op een punt in zien leven kommen dat hiíj wet dat de zoemer veurbiíj is en dat et aanst winter wodden zal. Een eerste vlocht gaanzen vertelt him dat de tied him op íe hakken zit.
De overkaant van et waeter
is beeldende poŽzie mit een grote zeggingskracht.
Ik bin ok best wel wat mankeliek dat dit mien laeste dichtbundel is. Luuster goed! Niet mien laeste boek dus. Jim bin nog niet van me of. In mien komputer zit al de komplete tekst van een niíje roman. En niet allienig in mien komputer, mar in verschillende aandere komputers ok, want dír moch biíj me thuus es wat verschrikkeliks gebeuren. Dan is de tekst van die niíje roman niet vot!
Et schrieven van gedichten heík altied drege vunnen. Ik kan et niet beter as daík in disse bundel zien laote. Dan het et veur miíj eins ok gien zin en gao daor nog mit deur. Ik hebbe dír ok lange wark mit. Dit is de opbrengst van tien jaor. Allienig daoromme al is dit mien laeste. Ik hebbe sund de bundel Longerlaand allienig nog mar hiel persoonlike gedichten schreven. Dat ik hebbe alles now ok wel zegd en schreven. Meer hoeft niet. Aanders zol et vervelend wodden. Dit is et en dat is mooi. Ik hebbe niet de minste andrang en schrief gedichten over aandere dingen. De overkaant van et waeter, een titel diejí op verschillende menieren opvatten kunnen, is me slim dierber. Disse serie gedichten, dat bin ik. En wat is et boek prachtig uutgeven in een had kaft mit een schitterend omslag van Sijtze Veldema. Mien oolde huus is dír in te herkennen, de appelboom veur mien oolde huus en mien heufd. Ají temeensen goed kieken! Hulde veur die vormgever uut Dwingel!
Et is gebrukelik en geef een eerste exemplaor van een boek an iene. Ik hebbe dír niet zolange over naodocht an wie aík disse bundel geven zol. An de Drentse dichteresse Ria Westerhuis. Omdat ziíj mooie gedichten in et Drents van de Riest schrift en omdaík heur hiel gewoon hiel aorig vien. Dat liekt me genoeg.
Ik kenne Ria al hiel wat jaoren en zo now en dan krusen oonze wegen mekeer. Ria het mit Delia Bremer wel es optreden op een aovend van de Stellingwarver Schrieversonte. In Else aík me niet verzinne. Beide vrouwluden bin beroemd wodden deur heur bundel Minnezinne, erotische gedichten in et Drents. Mar dír bin ok bundels van Ria allienig uutgeven. Zundags Goed, Teugelloos, Nachtsleutel. Ziíj schrift in et Drents en et Nederlaans, ikke allienig in et Stellingwarfs.
Ik treffe Ria ok wel es awwe mit aanderen argens optreden meugen. Ik herinnere me een optreden op et laandgoed van Marga Kool en Jan Veenstra. Ají as Drentse schriever hiel goed binnen, woon ie op een laandgoed.
Mar RiaÖ oonze mooiste ontmoeting was begin september 2012 an de oever van et reviertien de Scheene in et kader van et poŽziefestival dat daor hullen wodde. Ie weren een geest en hadden je hielemaole in et wit verstruupt en ik hadde monninkskleren andaon mit een kappechon op. Ie leesden een gedicht veur en perbeerden me over te haelen op een vlot over de Scheene te veren om jow op te haelen Want ik speulde de mytische veerman Charon die de meensken die wegraekt weren overzette over de revier de Styx en ze naor de overkaant van et waeter brocht. Omroep Frieslaand tillevisie was dír biíj om dit spektaokel te filmen. Ik zag dír trouwens as de dood tegenop, want ik bin gewoon niet ien van de haandigsten. Et het dus even tied kost veurdat et me lokte en kom mit dat vlot an de overkaant. Meer meensken hadden bliekber in de gaten dat disse veertocht van miíj wel es verkeerd oflopen kon. Domenee Nico ter Linden, bekend van de serie boeken Het verhaal gaat, het daor vlakbiíj een zoemerhusien. Et leek him bliekber ok niet goed toe. Hiíj kwam veur de tied temeensen biíj me en zee dat aík al in et waeter kuitelen zol daík dan wel biíj thuus him onder de does moch. Mar et is goed gaon, ik hoefde niet biīj de doomnee onder de does.
Ria, ik bin bliede dají gien geest binnen, mar een vrouw van vleis en bloed. Een bekende Drentse dichteresse. An jow wiík graeg et eerste exemplaor van