Johan Veenstra hul onderstaond toespraokien biíj gelegenhied van et onthullen van et keunstwark op et kruuspunt in Noordwoolde en de officiŽle eupening van et Middenrif.

Onthulling keunstwark kruuspunt Noordwoolde


Vrouwluden en manluden,

Doe Ďk vleden weke van een kotte vekaansie weer thuuskwam en de opper kraanten deurvrotte, kwam ik een foto tegen van de vandemiddag onthulde beelden, hier op et kruuspunt in Noordwoolde. Dír ston biíj dat ze Ďspraakmakendí weren en dat ze Ďde gemoederen in het rotandorpí nogal doende hullen. Dat is dan mar mooi, docht ik al lezende, want over keunst heurt praot te wodden.

Et het een goeie gedaachte west van de gemiente West-Stellingwarf om et projekt Middenrif of te sluten mit et plaetsen van een keunstwark. Want wat zol de wereld wezen zonder keunst en kultuur? Een aarme wereld daor gien smaek an zitten zol. Peter Hiemstra en ik bin nog altied slim bliede dat oons ontwarp uuteindelik uutkeuzen is. Et paste wondermooi in et projekt Ode an de Stellingwarven daor Peter en ik sund december 2001 mit an de gang binnen. Van 20 plakkies in de Stellingwarven, daor wiíj op wat veur meniere dan ok wat mit hebben, maekt Peter een beeld en ik een gedicht of een cyklus gedichten. En now staot oons ontwarp van et kruuspunt van Noordwoolde hiere zomar levensgroot te pronk. Now ja, oons ontwarpÖ Et is Peter zien wark, hiíj is de keramist. Mien biíjdrege betreft allienig mar et gedicht dat in de beide baankies zaandstraold is. Peter het dír duzend keer zovule wark van had as ik.

Van et begin of an waík dír wisse van dat dír over disse beelden praot wodden zol. Dat ze zoas de Liwwadder Kraante schreef Ďde gemoederen in het rotandorpí doende holen zollen. Dír is op et kruuspunt gien keunst daelezet die drekt te vatten is. Ie zien niet votdaolik wat et allegeer veurstelt. Ie kun dír iederkeer wat in ontdekken. Ie kun je fantesie de vriíje loop laoten. De beelden neudigen uut veur een ontdekkingsreize. Et is een keunstwark vol symboliek. En wat is mooier as meensken heur fantesie gaon laoten kunnen? Et is veur oons allemaole te hopen dawwe as grote meensken een betien van et kiend van vroeger in oons beweerd hebben. Dawwe nog verbaosd wezen kunnen as een kiend, bliede wezen kunnen as een kiend, oonze fantesie warken laoten kunnen as een kiend. Want awwe et kiend in oons kwiet binnen, et allienig mar gaot om ekenomie en geld verdienen, dan biwwe aarme meensken.

Et is een biezunder aorige biíjkomstighied dat twie van de drie West-Stellingwarver wethoolders in Noordwoolde wonen. Et lag dan ok wel een betien veur de haand dat ziíj de beelden onthullen zollen. MarÖ dat legt ok een verplichting op disse beide manluden. Et is now ok een betien heur keunstwark wodden. Zo heuren ze dat neffens miíj temeensen an te vulen. Ziíj heuren dír now in ít vervolg geregeld even biíj langes te fietsen om te kieken as alles nog wel in odder is. As ít spul dír nog staot. Dat heurt een dure plicht veur heur te wezen. En die plicht hoolt niet op as de warkdag veurbiíj is en et weekaende begint. Ik verwaacht van jim, wethoolders en keunstliefhebbers Plekkenpol en Van der Kooij, dajím ok biíj naachte en ontiede zo now en dan even mit een emmertien ziepsop en een poetsvodde op pad gaon. Want ie weten mar nooitÖ Dír kan een voegel wat op et keunstwark valen laoten hebben enÖ wat nog stokken annemeliker is: dír kan dronkend jongvolk uut de bars over de baankies koord hebben. Now ja, Peter en ik rekenen op jim, manluden!

Dír is me vraogd aík et gedicht nog een keer veurlezen wil. Een gedicht over de liefde. Dat kan ommes niet aanders. Et centrum van Noordwoolde is prachtig opkallefaterd. De Noordwooldigers kun wies wezen op heurzels en op heur dŲrp. Dit projekt vergroot heur eigenweerde. En dat dot de liefde ok. Ají van iene holen en iene hoolt van jow, dan kují ommes de hiele wereld an!Et bedieningspaneel van een komputer om Kruuspunt te beluusteren

Kruuspunt

Fluuster mien naeme en ik zal et waeter weer stromen laoten,
de kleuren van de regenboge deur mekaander russelen,
de peerdebloemepluusters votblaozen tot buten et dŲrp.
Fluuster zachies mien naeme as de dag overgaot in de naacht.

In disse deurzichtige naacht zaík een brogge bouwen,
die duzend dromen dregen kan, daor woorden over kunnen
die maone en steerns veur altied verdubbelen zullen.
Zeg me die wondere woorden as de naacht overgaot in de dag.